Kontakt

Hyldgaard & Larsen Støtte ApS

Adresse
Korsgade 4
9760
Vrå

Hyldgaard & Larsen Støtte ApS

|
Nordjylland
|
Indrykket 08-01-2022

Pædagog, Social- og sundshedsassistent eller lignende uddannelse til botilbud i Aalestrup

Har du lyst til at bringe både dine faglige og menneskelige kompetencer i spil i dit daglige arbejde?

Brænder du for at skabe en god og meningsfuld hverdag for mennesker med særlige behov?

OM Hyldgaard & Larsen

Hyldgaard & Larsen tilbyder fleksible sociale løsninger for en lille gruppe af landets mest udsatte borgere. Det gør vi bl.a. i vores tre botilbud beliggende i Em, Hoven og Aalestrup, hvor borgere med behov for døgndækning kan få vores hjælp. Vi gør det også i form af støtte til borgere i eget hjem samt støtte på timebasis til borgere, som bor på botilbud eller plejehjem. Vi er en organisation i vækst og er ved at etablere endnu et tilbud i Nordjylland. De borgere, vi hjælper, har behov for en vedholdende pædagogisk indsats, som kan imødekomme komplekse psykiske-, adfærdsmæssige- og/eller sociale vanskeligheder.

OM Botilbuddet Aalestrup

Botilbuddet er beliggende tæt på Aars mellem Viborg og Hobro i Vesthimmerland. Huset er placeret i grønne omgivelser med skov og å i baghaven. Der er plads til ca. 16 borgere fordelt på to afdelinger - og mulighed for skærmet bolig. De fysiske rammer er kendetegnet ved store fællesarealer med rig mulighed for aktiviteter - såvel indendørs som udendørs. Og vi lægger vægt på en aktiv hverdag med husets beboere. Der er et positivt og tæt samarbejde kollegaer imellem - vi hjælper hinanden med at se muligheder og løfter i flok.

Vores vision er at skabe en ny fortælling og sikre et godt liv for de borgere, som det etablerede system har vanskeligt ved at hjælpe. Og vi insisterer på at vores beboere har rigtig mange ressourcer, som med den rette indsats kan finde fornyet anvendelse.

OM jobbet:

Vi leder efter dig, der brænder for at skabe en meningsfuld hverdag for vores borgere og har øje for den enkeltes trivsel og udvikling. Du trives med at have ansvar for de daglige opgaver, har lyst til og erfaring med at samarbejde tæt på tværs af fagområder. Og så kan du bevare og udstråle ro og overblik, ikke mindst i tilspidsede situationer.

Blandt dine opgaver er:

 • At arbejde målrettet med borgernes drømme og ønsker - i tæt samarbejde med tværfagligt team.
 • Fokus på systematisk dokumentation og opfølgning.
 • Arbejde ud fra metoderne Low Arousal og LA2.
 • Sundhedsfaglige opgaver.
 • At støtte borgerene i alle aspekter i deres liv.
 • Arbejde med borgernes indsatser og delmål.
 • Tværfagligt samarbejde med myndigheder, psykiatri m.fl.
 • Udarbejde statusrapporter

Vi leder efter medarbejdere, som:

 • Er uddannet pædagog, social- eller sundhedsassistent eller har lignende uddannelse og bred erfaring med vores målgruppe, gerne fra et andet socialpsykiatrisk bosted eller psykiatrien.
 • Har erfaring i at arbejde med delmål og evaluering på disse.
 • Har en stærk faglig baggrund og erfaring med mennesker med meget komplekse problemstillinger.
 • Kan arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner med henblik på fælles opgaveløsning.
 • Har kørekort
 • Går til opgaver, borgere og kollegaer med en motiverende og anerkendende tilgang.
 • Evner at prioritere og holde fokus - også når komplekse udfordringer skal løses bedst muligt for borgerne.
 • Ønsker at bidrage positivt og aktivt i at skabe et positivt arbejdsmiljø med høj trivsel.
 • Er imødekommende overfor kollegaer, borgere og pårørende.
 • Har lyst til faglig såvel som personlig udvikling.

Vi tilbyder dig:

- Et grundigt introforløb, der klæder dig på til opgaverne.

- Fleksibilitet til at skabe nye og gode løsninger for vores borgere – mennesket før metode.

- Supervision, temadage, kurser samt mulighed for videreuddannelse.

- En ledergruppe, der er præget af en flad organisation, hurtige beslutninger og gensidig opbakning.

- En stor personalegruppe, som er og kan noget helt særligt.

- Løbende fokus på arbejdsglæde og trivsel for dig og dine kollegaer.

- Et afvekslende job med ansvar og udfordringer, hvor du har stor indflydelse på, hvordan arbejdsdagene ser ud.

- Et stærkt fællesskab, hvor vi løfter i flok.

Vi arbejder ud fra metoderne Low Arousal og LA2, som er en metode til at forebygge vold, trusler og magtanvendelser samt at fremme trivslen på blandt andet bosteder. I introforløbet får du undervisning i LA2 og tilbydes derudover fast supervision.

Praktiske forhold

Din nye arbejdsplads er placeret på Otto Jørgensensvej 5, 9620 Aalestrup. Arbejdstiden er tilrettelagt primært som dag- og døgnvagter. Der kan forekomme enkelte vågne nattevagter. Løn og ansættelsesvilkår aftales nærmere. Tiltrædelse efter nærmere aftale.

Har du spørgsmål til jobbet?

Er du meget velkommen til at kontakte Afdelingsleder Martin Eriksen, tlf. 71 96 94 14 eller Afdelingsleder Martin Larsen, tlf. 92 90 63 22 eller Tilbudsleder Eivind Grepperud, tlf. 92 90 63 15.

Du kan læse mere om os på www.hyldgaardoglarsen.dk

Ønsker du at søge stillingen som vores nye medarbejder ?

Send din ansøgning, C.V. og evt. andre relevante bilag via JOBINDEX, som du finder på vores website www.hyldgaardoglarsen.dk - under JOB. Vi holder ansættelsessamtaler løbende og besætter stillingerne, når de rette medarbejdere findes.

Du har opnået den første succes hos os, hvis det tydeligt fremgår:

Hvem du er og hvad du står for – såvel fagligt som personligt.

Hvilke erfaringer du har med dig?

Hvad du ønsker at bidrage med i dette job?

Praktisk information
Oprettet:
08-01-2022
Udløber:
10-02-2022
Kviknummer:
LJA-83196072
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning