Kontakt

Odense Kommune

Adresse
Kanslergade 8
5000
Odense C

Odense Kommune

|
Fyn
|
Indrykket 08-01-2022

Er du den hjemmevejleder vi står og mangler

Hjemmevejleder til Neuropædagogisk team

Er du den hjemmevejleder vi står og mangler. Brænder du for at arbejde med borgere med erhvervet hjerneskade så kan vi tilbyde en ny kollega 35 timer om ugen primært i dagtimerne fra mandag til fredag i en velfungerende kollegagruppe. Stillingen er på 35-37 timer ugentlig og ønskes besat pr den 1. marts 2022.

Om os
Neuropædagogisk team er en del af Ældre og Handicap Forvaltningen i Odense Kommune under forløb erhvervet hjerneskade. Personalet er tværfagligt sammensat og består pt af pædagoger, ergoterapeuter og en rehabiliteringsleder.

Vores kontor ligger i Kanslergade 8, og vi er tilknyttet lederen på specialplejecenteret Lille Glasvej, som også er for borgere med erhvervet hjerneskade. Vi er 8 ansatte og har kontakt til ca. 150 borgere i aldersgruppen 18-70 år fordelt over hele Odense kommune.

Borgerne visiteres til en midlertidig støtte, som kan strække sig over kortere eller længere tid efter § 85 i serviceloven. Målgruppen består af borgere med erhvervet hjerneskade, enkelte kan også have psykiatriske diagnoser og misbrugsproblematikker

Hjemmevejlederens kerneopgave er at tilrettelægge borgerforløb, der understøtter og udvikler borgernes evne til at mestre deres hverdagsliv ud fra egne ønsker og drømme – på trods af deres fysiske, kognitive og sociale skader eller problemstillinger. Dette kan sker i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere i kommunen.

Den rehabiliterende tilgang og Hvidbogens definition af Rehabilitering danner grundlag for vores arbejde. I efteråret 2020 har Odense kommune introduceret et nyt dokumentati-onssystem Nexus, som vi overgik til 1 december 2020. Vi er stadig i en proces med at få det godt implementeret og lære systemets muligheder at kende. Vi arbejder med borger-  nes indsatsmål, delmål og handlinger.

Om stillingen:
Du bliver en del af et team, der har bred erfaring inden for det neuropædagogiske arbejdsområde og lang erfaring med § 85 støtte i eget hjem. Arbejdet er meget selvstændigt og man er alene i den direkte kontakt med borgeren. Da vi får flere borgere ind visiteret med komplekse problemstillinger, vælger vi indimellem at vi er 2 kollegaer der samarbejder omkring disse borgere. Du vil blive ansvarlig for 12-15 borgere.

Dit arbejde vil bestå i sammen med borgerne at tilrettelægge rehabiliteringsforløb, der retter sig imod de støttebehov, som borgerne er blevet visiteret til. Så de bliver så selvhjulpen som overhovedet muligt. Dette vil du blive støttet i af teamet og den relationelle koordinering vi laver sammen. Arbejdet med borgerne foregår primært ude i deres hjem. Ofte vil der være pårørende i hjemmene, som kan være ramte eller i krise af den situation deres kære familiemedlem er havnet i.

Vi forventer, at du har:

 • En relevant social-eller sundhedsfaglig grunduddannelse på mellemlangt niveau.
 • Erfaring i tværfagligt samarbejde internt og eksternt.
 • Erfaring og viden om målgruppen.
 • Kendskab til neuropædagogik
 • Erfaring fra arbejde med mennesker der har kognitive vanskeligheder
 • Kan arbejde selvstændigt
Personen vi leder efter må gerne være:
 • Inspirerende, fleksibel og god til at gå forrest.
 • Robust og rummelig
 • Loyal overfor trufne beslutninger
 • Med til at skabe et godt arbejdsmiljø
 • Åben og anerkendende i din tilgang i en åben dialog
 • Forandringsparat i en foranderlig hverdag og organisation
 • Villig til at lytte til en kollega, der har brug for sparring
 • En der har situationsfornemmelse, et godt overblik og kan bevare roen
 • En der har kendskab til borgere med dobbelt diagno-ser misbrugsproblematikker, psykiske lidelser
Vi tilbyder dig:
 • En arbejdsplads, hvor mod, handlekraft og fællesskab skaber udvikling for borgere og personale
 • En medarbejdergruppe, der er kendetegnet ved mange års erfaringer ansvarlighed og engagement – og som har fokus på kerneopgaven, ud fra et positivt og anerkendende samarbejde
 • Et team, der samarbejder og understøtter hinandens opgaveløsning
 • Ledelsesmæssig opbakning og sparring
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Supervision med kollegaerne
 • Kontor på Kanslergade hvorfra vi kører ud til borgerne på elcykel, rundt i hele Odense kommune
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Du ansættes pr. 1. marts 2022, eller snarest derefter.
Vil du vide mere?
Kan du kontakte rehabiliteringsleder Solveig Jakobsen på 29 40 42 81.

Det praktiske:
Vi holder virtuelt info møde mandag den 17. januar 2022 kl 15-16. Er du interesseret i at deltage i dette møde, skal du tilmelde dig til Solveig Jakobsen på mail serj@odense.dk – hvor efter du vil blive inviteret ind til mødet.

Ansøgningsfristen er den 23 januar 2022. Vi forventer at holde samtaler i uge 4

Du modtager automatisk en kvittering for modtagelsen af din ansøgning på den mailadresse, som ansøgningen er afsendt fra. Samme mailadresse anvendes til yderligere kommunikation med dig i resten af processen.

Praktisk information
Oprettet:
08-01-2022
Udløber:
23-01-2022
Kviknummer:
LJA-83197066
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning