Kontakt

Helsingør Kommune

Adresse
Birkedalsvej 27
3000
Helsingør
Telefon 49282828

Helsingør Kommune

|
Nordsjælland
|
Indrykket 20-06-2022

Mentor for unge på nyoprettet FGU inklusionstilbud

Har du lyst til at hjælpe sårbare unge til en god start og fastholdelse i uddannelse?

FGU Øresund har i samarbejde med Helsingør og Fredensborg Kommune udviklet et inklusionstilbud til unge, som har brug for ekstra støtte. Vi søger en mentor til tilbuddet, som kan deltage i undervisningen som støtte for de unge. Du skal medvirke til at skabe struktur for den enkelte og understøtte et godt socialt samspil mellem de unge på tilbuddet. Du vil indgå i et alsidigt samarbejde med kollegaer på skolen såvel som i to kommuner, og bidrage til udviklingen af det nye tilbud.
Formålet med det særlige tilbud er, at den unge over tid bliver i stand til at overgå til almindelig FGU, begynde ordinær ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Vejen til dette kan se meget forskellig ud, og du skal følge den enkelte ung på netop deres vej til at komme godt i gang med uddannelse eller beskæftigelse.

Du vil være ansat af Helsingør Kommune, men dine opgaver er forankret på FGU Øresund, hvor du vil arbejde tæt sammen med de lærere, der er tilknyttet tilbuddet samt skolens vejledere og ledelse. Forløbet har opstart i september, og du vil få god mulighed for at medvirke til udvikling og tilpasning af tilbuddet, så vi lykkes bedst muligt med at hjælpe gruppen af unge godt på vej videre.
Du vil komme til at arbejde med en bred målgruppe, hvor fællesnævneren for de unge er, at de har brug for mere struktur og forudsigelighed end de ordinære FGU-elever.

De unge kan bl.a. være kendetegnet ved:

 • Dårlige skoleoplevelser med skolevægring til følge
· Diagnoser som ADHD, autisme, angst og OCD.
· Udfordringer med selvværd
· At de har brug for at blive yderligere modnet i en tryg, pædagogisk ramme
 • At de har brug for en anden type undervisning end de tidligere har stiftet bekendtskab med for at blive motiveret og fastholdt

Dine opgaver vil eksempelvis være:
 • Deltage i undervisningen og understøtte den enkelte unges deltagelse
 • Relationsarbejde der er centreret om omsorg og empati og hjælp til de udfordringer de unge kæmper med
 • Afholde motiverende samtaler – om det der er svært i skolesammenhæng og livet mere generelt
 • Initiere indsatser der fastholder den enkelte i tilbuddet
 • Tæt opfølgning på unge når de er i praktikforløb – i tæt samarbejde med skolens vejledere, lærere og praktiksted
 • Hjemmebesøg. For nogle af de unges vedkommende skal du besøge dem i hjemmet for over tid at få dem i gang på selve skolen
 • Understøtte progressionen i den unges forløbs- og uddannelsesplan herunder dokumentation af dit pædagogiske arbejde

Vi søger en medarbejder der har:
 • Erfaring med mentoropgaver
 • Har en pædagogisk eller social-faglig baggrund
 • Har et rummeligt menneskesyn og forståelse for sårbare unges livsvilkår
 • Har en ukuelig tro på de unge og en tro på, at de/vi kan lykkes
 • Tror på at små forandringer skaber større forandringer
 • Er i besiddelse af en almen personlig robusthed
 • Har erfaring med sårbare unge i alderen 15-24
 • Er god til at arbejde selvstændigt og planlægge og strukturere dit arbejde
 • Har mod på at bidrage til udviklingen af funktionen og tilbuddet
 • Har gode samarbejdsevner da du skal samarbejde med mange forskellige faggrupper og samarbejdspartnere
 • Har erfaring med at arbejde med unge med diagnoser
Om os
FGU Øresund er en skole med et godt arbejdsmiljø. Din hverdag vil være koncentreret om arbejdet med de unges personlige kompetencer, motivation og mening. Den vil foregå i tæt samarbejde med FGU Øresunds dygtige kollegaer, som består af ledelse, administration, undervisere, vejledere og en psykolog. FGU Øresund har fokus på en hverdag, hvor der også er plads til smil, sociale arrangementer og nogen fleksibilitet i forhold til arbejdstid. FGU Øresund er en spændende arbejdsplads i bevægelse og som tror på de unge. Du kan læse mere på www.fguoresund.dk

Organisation og struktur
Du vil komme til at samarbejde med Helsingør og Fredensborgs KUI-indsatser (Kommunal Ungeindsats). Din funktion vil dog være forankret på FGU Øresund.

Løn og arbejdstid
Du ansættes på fuld tid i Helsingør Kommune. Løn- og ansættelsesforhold følger overenskomsten. For den, der vælges til ansættelse, indhentes børneattest.

Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til at kontakte den ene af Ungeenhedens ledere, Maria Jorsal, på tlf. 2531316 https://www.helsingor.dk/borger/skole-og-uddannelse/uddannelsesvejledning/den-kommunale-ungeindsats/
eller rektor på FGU Tommy Widriksen på tlf. 30940000.

Ansøgningsfristen er den 27.6 2022 kl. 23.59. Samtaler afholdes d. 29.6. 2022 efter kl. 15. Besked om evt. samtale gives den 28.6.2022. Stillingen løber fra 15.8. 2022 til og med 30.6.2023 med evt. mulighed for forlængelse.

I Helsingør Kommune vægter vi, at medarbejdere og ledere udvikler deres faglighed. Derfor har vi fokus på at skabe sammenhæng mellem den ambitiøse udvikling af hele organisationen Helsingør Kommune og videreuddannelse af både medarbejdere og ledere – fagligt og personligt.

9 ud af 10 indbyggere bor mindre end 2 km fra vandet. Her mødes Hamlet og Kronborg med verdenskendt arkitektur og en hyggelig middelalderby på ét og samme sted. Tjek #OplevHelsingor og se selv.

 

Praktisk information
Oprettet:
20-06-2022
Udløber:
27-06-2022
Kviknummer:
LJA-83739929
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning