Kontakt

Skanderborg Kommune

Adresse
Hårbyvej 1 Fiirgårde
8680
Ry
Telefon 87947000

Skanderborg Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 23-06-2022

Pædagoger på fuld tid til landsbyen Sølund, bo-enhed Bavnebjerg

Vi er en bo-enhed med stor vilje til tværfagligt samarbejde og et godt samarbejdsklima. Vi har en sammensat borgergruppe, der har behov for en struktureret tilgang, hvor der dog stadig er mulighed for spontane aktiviteter.

Bavnebjerg er en ”flad institution”, hvor der er en kort beslutningsproces samt store muligheder for indflydelse på faglige tilgange. Bavnebjerg er et helhedstilbud, hvor der er et indbygget aktivitetstilbud. Vi er meget bevidste om, at vi på den måde har ansvaret for det hele liv - det betyder, at ansvaret for samarbejdet i gruppen (huset) også er et ansvar på tværs af tilbuddet. Borgerne skal have et spændende levet liv hvor livskvalitet, oplevelser og fællesskab er i højsædet.

Vi ønsker i bo-enheden at skabe et tværfagligt team, så vi igennem de mange fagligheder kan skabe et holistisk syn på vores borgere.

Vi har derfor brug for dig og dine evner og viden inden for

  • IKT
  • tilrettelæggelse af en meningsfuld dagligdag
  • rehabiliterende tilgang til ADL
  • relationsopbyggende tilgange
  • pårørendesamarbejde
  • inkluderende tilgange
  • kompenserende tilgang.

Bavnebjerg er fordelt i tre bo-grupper med borgere, der har behov for forskellige socialpædagogiske støtteforanstaltninger
  • Hus A består af syv borgere. Borgergruppen består af udviklingshæmmede borgere og borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Her er der primært behov for hjælp til at strukturere og håndtere dagligdagen. Der anvendes visuelle struktur- og kommunikationsmetoder.
  • Hus B består af syv borgere samt en aflastningsplads. Borgergruppen består af udviklingshæmmede borgere med fysiske handicap. Arbejdsmetoderne i denne enhed tager udgangspunkt i sanseintegration, velfærdsteknologi og kommunikationsmodeller.
  • Hus C består af syv borgere samt en aflastningsplads. Borgergruppen består af udviklingshæmmede borgere med psykiatriske tillægsdiagnoser. Metoderne er LA2 samt jeg-støttende samtaler.

Fælles for alle husene er, at vi gennem gode relationer, værdighed, meningsfuldhed og mangfoldighed tilfører håb, drømme og udvikling til det enkelte individ.

Der er ledige stillinger i alle husene, så har du et foretrukket hus, som du ønsker at være tilknyttet, så skal det fremgå af ansøgningen.


Om Landsbyen Sølund

Landsbyen Sølund er en boform og et aktivitetstilbud for mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Med borgerne i centrum skaber Landsbyen Sølund, nationalt og internationalt, toneangivende viden baseret på unik specialpædagogisk og evidensbaseret praksis.

Med afsæt i et højt specialiseret og flerfagligt miljø fremmer Landsbyen Sølund individuelle og fælles udfoldelses- og udviklingsmuligheder for borgere med særlige behov. For altid at have et team, som kan danne rammen om et fagligt højt miljø, bliver personalet naturligt opkvalificeret i de metoder og tilgange som benyttes gennem VISS-konsulenter

Se mere om Sølund på vores hjemmeside.


Vores filosofi og faglige tilgang

Hos Bavnebjerg arbejder vi ud fra filosofien Gentle Teaching. Gentle Teaching er en filosofisk tilgang til det pædagogiske arbejde, hvor den professionelle omsorgsperson begynder med at reflektere over sin egen evne til at udvise nænsomhed, varme og være kærlig uden betingelser. Mennesker skal støttes - ikke tilpasses. Kærlighedsbegrebet er i spil ud fra perspektiver som næstekærlighed, moderkærlighed og den professionelle kærlighed, hvor man hjælper et andet menneske til at hjælpe sig selv.

Vi er en organisation, som prioriterer faglighed højt, hvorfor man som ansat automatisk er tilknyttet obligatoriske kurser i de tilgange og metoder som Landsbyen Sølund bygger på. Herudover er vi tilknyttet VISO certificerede konsulenter fra VISS, som bidrager med faglig- og sags supervision, udredning af borgeren, samt agerer tovholdere på temadage. Af faglige metoder arbejder vi med Low Arousal (LA2), neuropædagogik, sanseintegration, KRAP og ADL.

Bavnebjerg ligger ved foden af Himmelbjerget i de utroligt smukke omgivelser omkring Ry. Bo- og aktivitetscenteret er godt placeret med kun ti minutters kørsel fra motorvejen og tre kilometer fra togstationen i Ry.

Arbejdstiderne er mellem 6:30-23.00 på hverdage og hver anden weekend.

Vi gør opmærksom på, at lønsammensætning sker efter de overenskomstmæssige principper i Ny løn, og at der ved tilbud om ansættelse rekvireres udvidet straffeattest. Ved ansættelse skal fremvises et gyldigt kørekort. Landsbyen Sølund er røg- og alkoholfri i arbejdstiden.

Vil du vide mere?
For nærmere info om stillingen kontaktes daglig leder Tanja Vølund på telefon 51 68 62 06 eller mail tanja.volund@skanderborg.dk.

Ansøgningsfrist
Vi ansætter løbende, men sidste frist er 7 juli 2022. Kun ansøgere, der søger via linket i stillingsopslaget kommer i betragtning.
Sidste samtaler forventes afholdt 14 juli 2022 Stillingerne er med ansættelse senest 1. september 2022.

Læs mere om Skanderborg Kommune

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt - ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækst-virksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

 

Praktisk information
Oprettet:
23-06-2022
Udløber:
07-07-2022
Kviknummer:
LJA-83752586
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning