Kontakt

Vejen Kommune

Adresse
Stadionvej 15
6650
Brørup
Telefon 30923337

Vejen Kommune

|
Syd- og Sønderjylland
|
Indrykket 05-07-2022

Ressourcepædagog til Pædagogisk/psykologisk understøttelse og udvikling (PPU)

Ressourcepædagog til Pædagogisk/psykologisk understøttelse og udvikling (PPU)

 • Brænder du for arbejdet med børn i 0-6 års alderen?
 • Er du optaget af tidlig og forebyggende indsats?
 • Er du fagligt velfunderet og kan du med din faglighed sætte spor i arbejdet med det pædagogiske personale, børn og familier?

Så er du måske vores nye kollega!

Vi søger en ressourcepædagog 37 timer med tiltrædelse 1. oktober 2022 - gerne før.

PPU består af ressourcepædagoger, tale-/hørekonsulenter, psykologer og psykologiske konsulenter, to faglige koordinatorer og en leder.

Vi er ambitiøse og arbejder kontinuerligt med at understøtte pædagogiske læringsmiljøer og stærke børnefællesskaber til gavn for alle børn.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø præget af faglighed, åbenhed, dialog og et fællesskab, hvor arbejdsmæssig trivsel har høj prioritet.

Vores ambition er altid at handle klogt, rettidigt og tværfagligt – til gavn for børn og deres familie

Vi er på udkig efter en kollega der:

 • Er uddannet pædagog med solid praksiserfaring indenfor 0-6 års området
 • Kan omsætte og formidle faglige perspektiver i øjenhøjde og spille det pædagogiske personale gode
 • Har erfaring med at vejlede praksisnært og med at facilitere i praksis ved både at gå foran, ved siden af eller bagved det pædagogiske personale
 • Kan stå for sparring og refleksion i forhold til de pædagogiske opgaver og udfordringer, der opleves i dagtilbuddets praksis
 • Har mod og lyst til at udfordre selvfølgeligheder og for-forståelser med afsæt i et anerkendende fokus
 • Kan støtte det pædagogiske personale i at iagttage, beskrive og handle i forhold til børn med særlige udfordringer og børn i udsatte positioner
 • Har blik for at observere, vurdere og beskrive børn i deres nærmiljø
 • Har interesse for, erfaring med eller uddannelse indenfor fx Marte Meo, NUSSA, neuropædagogik eller mentalisering
 • Trives med at arbejde i forskellige dagtilbud med hver deres kultur og samarbejdspartnere

 Vi tilbyder:

 • En organisation, der vægter tidlig indsats og udvikling af sammenhængende indsatser.
 • Et arbejdsfelt i bevægelse. Vi varetager meningsfulde, afvekslende opgaver og vil være efterspurgte samarbejdspartnere. Dette stiller krav til nye måder, hvorpå vi bringer viden i spil i tæt samarbejde med dagtilbuddene – til gavn for børns trivsel og udvikling
 • Et stabilt team, hvor du får 7 kollegaer og en koordinator, der prioriterer et stærkt fagligt miljø og som møder hinanden med åbenhed, tillid og humor.
 • Et skærpet blik på det tværfaglige samarbejde både omkring børn og i forhold til interne tværfaglige supervisionsgrupper. Vi bliver dygtige med og af hinanden
 • Personlig og faglig udvikling
 • Stor selvstændighed og fleksible arbejdstider i en organisation, hvor du til stadighed har mulighed for at påvirke udviklingen

Lidt om os:
PPU er organisatorisk forankret i Børn & Familie, som er fysisk placeret på Områdekontoret i Brørup.

Børn & Familie er én ud af ni afdelinger i Vejen Kommune og blev etableret 1. oktober 2019.

Vi er en bredt sammensat afdeling, der udover medarbejderne i PPU består af socialrådgivere, børne- og ungekonsulenter, familieplejekonsulenter, sundhedsplejersker, administrative medarbejdere og dagtilbudsområdet med Dagplejen, 3 områdeinstitutioner samt Sløjfen, som er et specialpædagogisk dagtilbud/videnscenter.

Derudover er vi en del af det store fællesskab på Brørup Områdekontor sammen med afdelingerne Skoler, Kultur & Fritid samt Handicap & Psykiatri. Her deler vi opgaver, kompetencer og en opgavebaseret arbejdsplads, hvor vi bl.a. flytter os efter opgaven og har flex-pladser.

 

Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere:

Er du meget velkommen til at kontakte koordinator for ressourceteamet Lis Noer på tlf. 30 92 33 37 eller leder for PPU Rasmus Schmidt på tlf. 24 79 52 64 (fra onsdag i uge 29) 

Du kan læse mere om os på www.vejen.dk

 

Løn og ansættelse:

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelse er betinget af, at der kan indhentes tilfredsstillende straffe- og børneattest.

Arbejdsstedet er Områdekontor Brørup, Stadionvej 15, 6650 Brørup.

 

Ansøgningsprocedure:

Ansøgningsfrist 14. august 2022 

Der afholdes ansættelsessamtaler fredag 19. august 2022

Tiltrædelse 1. oktober 2022 eller evt. tidligere

Send ansøgningen ved at bruge knappen ”Ansøg”. Vigtigt: Søg venligst via Vejen Kommunes hjemmeside.

Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

 

Praktisk information
Oprettet:
05-07-2022
Udløber:
14-08-2022
Kviknummer:
LJA-83795832
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning