Kontakt

Jammerbugt Kommune

Adresse
Poppelvej 1 A, st. 10.
9460
Brovst
Telefon 72577777

Jammerbugt Kommune

|
Nordjylland
|
Indrykket 11-07-2022

Vikarer til enkeltmandsprojekt på Egehuset

i Brovst

Botilbuddet Egehuset søger afløsere til dækning af vagter til enkeltmandstilbud. Der kan være udadreagerende adfærd.

Det er vigtigt at man som afløser kan udvise ro og stabilitet, erfaring er en fordel, men ikke noget krav.
Det er vigtigt, at man virkeligt er interesseret og har lyst til at arbejde med borgeren.
Der er grundig oplæring og selvom man arbejder alene meget af tiden, er der personale tæt på. Der er løbende kontakt til en bagvagt, der altid kan tilkaldes, når der er brug for støtte.

Vagterne er som udgangspunkt fra kl. 7.00 til kl. 15.00 eller kl. 14.45 til kl. 22.15. Det kan også være dobbeltvagter op til 16 timer.

Lidt om Egehuset
Botilbuddet Egehuset er et socialpædagogisk botilbud med 9 pladser, hvor den ene plads er et enkeltmands projekt.
Egehuset er oprettet efter ABL §105 og borgerne modtager støtte efter §85.

Målgruppen er voksne borgere med varig og betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau.
Flere af borgerne har udover nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau en psykiatrisk diagnose.
Fælles for målgruppen er, at de har kognitive, sociale og kommunikative udfordringer. Det kan komme til udtryk igennem en uhensigtsmæssig adfærd, som kan være udadreagerende, selvskadende eller selvstimulerende.
Borgerne er udfordrede med hensyn til forståelse af sociale spilleregler.
De kan have umodne evner til at regulere egne effekter.

Borgerne på Egehuset har i varierende grad behov for at blive skærmet fra omgivelserne.
For at opnå tryghed og tillid ved borgerne skal der være struktur, forudsigelighed og genkendlighed.
Borgerne har brug for individuel støtte til ADL-opgaver. Ud fra selvhjælpsprincippet tager støtten i samarbejdet udgangspunkt i en målrettet indsats i henhold til de fastlagte indsatsmål i borgerens handleplan.

Indsatsen på Egehuset tager udgangspunkt i en psykosocial rehabilitering med fokus på et meningsfuldt hverdagsliv.
For at imødekomme målgruppens særlige og komplekse behov arbejdes der ud fra LA2 metoden, hvor der er fokus på at fremme trivsel og forebygge konflikter.

Som afløser i enkeltmandstilbuddet vil det være en stor fordel at have følgende kompetencer

 • erfaring med målgruppen.
 • kendskab til tegn til tale.
 • evne til at reflektere over egen og andres praksis.
 • kan arbejde målrettet og loyalt i henhold til fælles beslutninger.
 • er fortrolig med at dokumentere - herunder arbejde struktureret med borgernes indsatsmål samt pædagogisk og sundhedsfagligt dokumentation.
 • har en respektfuld og anerkendende tilgang til borgerne - deres netværk, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere.
 • er fagligt velfunderet og kan at se bag om adfærden ved borgerne.

Vil kan tilbyde dig
 • en spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads.
 • et ansvarsfuldt og udfordrende job.
 • faglig og personlig udvikling.
 • samarbejde på tværs af forskellige faggrupper.

Samtaler vil blive afholdt løbende.

Yderligere oplysninger
Ved behov for uddybning af ovenstående kan teamleder af Egehuset, Louise Eskebjerg kontaktes på mail: lls@jammerbugt.dk eller telefon 41 91 36 85 fra mandag 18. juli 2022.

Frist
31. august 2022.

 

Praktisk information
Oprettet:
11-07-2022
Udløber:
31-08-2022
Kviknummer:
LJA-83816701
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning