Kontakt

Norddjurs Kommune

Adresse
Sønderport 10, 2
8500
Grenaa
Telefon 21294669

Norddjurs Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 12-07-2022

Sundhedsfaglig og pædagogfaglig medarbejder til botilbuddet Dolmer Have

Socialpsykiatrien Norddjurs Kommune søger en ny medarbejder til botilbuddet Dolmer Have.

Har du lyst til at bruge dine sundhedsfaglige og pædagogfaglige kompetencer i en tværfaglig indsats og være med til at højne beboernes trivsel? Så skal du søge stillingen i botilbuddet Dolmer Have.

Stillingen er på 30 timer og med mulighed for merarbejde. Stillingen er med skiftende dag, aftentjeneste  og med mulighed for vågen nattjeneste, samt tjeneste hver anden weekend. 

Som medarbejder i Dolmer Have har du til opgave at løse borgerettede opgaver. Som medarbejder i Dolmer Have vil du indgå i en engageret personalegruppe, der er tværfagligt sammensat af socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter og en sygeplejerske. Vi vægter, at man sætter sin egen faglighed i spil i gruppen, for sammen at sikre en helhedsorienteret indsats.

Sammen med dine kollegaer varetager du bostøtteopgaver efter servicelovens §85, såsom socialpædagogisk støtte, vejledning og hjælp til udvikling af beboerens færdigheder. Vi har fokus på, at motivere beboerne til at føre et, for dem, så meningsfyldt og aktivt liv som muligt, herunder at bevare, forbedre og udvikle psykiske, fysiske og sociale færdigheder.

 

Kort om Dolmer Have:

Dolmer Have er et botilbud med døgndækning, og ydelser efter Servicelovens § 85.

Botilbuddets målgruppe er personer med svære psykiatriske problemstillinger og/eller dobbeltdiagnoser som bor i egen bolig. I tillæg har vi to midlertidige boliger efter serviceloven § 107.

Vi er uddannelsesplads for pædagogstuderende, social- og sundhedsassistentelever samt sygeplejestuderende.

 

Vi tilbyder:
  • Et godt og positivt arbejdsmiljø, hvor der er plads til humor
  • Et tværfagligt kompetent og engageret team, med fokus på faglig sparring og refleksion
  • Supervision ved ekstern supervisor
  • En spændende og dynamisk arbejdsplads som gerne går forrest i den faglige udvikling
  • En god introduktion til stedet og fagområdet

 

Vi ønsker at du:  
  • Har gode formidlings- og kommunikationsevner
  • Kan bidrage til et godt og positivt arbejdsmiljø, hvor der er plads til humor
  • Kan arbejde anerkendende og være tydelig i kontakten med beboerne
  • Har interesse for at arbejde med dobbeltdiagnoser
  • Har viden og erfaring inden for psykiatri- og misbrugsområdet

Vi ser gerne at du har kørekort.

Løn efter overenskomst.

 

Kontaktperson:

Afdelingsleder Carsten Koust Pedersen

Telefon: 21 29 46 69  

Forud for endelig ansættelse indhentes referencer efter aftale, og der indhentes straffeattest.

 

Ansøgningsfristen er den 15. august 2022. 
Der vil være samtaler onsdag den 24. august 2022. Sønderport 6, 2 sal, 8500 Grenå. Ring på og en medarbejder vil henvise dig til venterum.

 

"Socialpsykiatri Norddjurs varetager den sociale indsats for borgere med psykiske lidelser i Norddjurs kommune. Området har ca. 70 ansatte fordelt på ti tilbud i hele kommunen, herunder også Neuropædagogisk team og Rusmiddelcenter Norddjurs"

 

Vores Norddjurs 
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs. 

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks

Praktisk information
Oprettet:
12-07-2022
Udløber:
15-08-2022
Kviknummer:
LJA-83822968
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning