160
160
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
160
160
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Københavns Kommune

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 26-11-2021

Kontaktperson til Borgercenter Børn og Unge Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Skal du være en del af vores engagerede og fagligt stærke kontaktpersonteam i vores Ungehus?

Du vil blive en del af kontaktpersonteamet, som er placeret i underetagen i vores hus på Toftegårdsplads og arbejder med børn og unge mellem ca. 10 og 18 (23) år. Den unge får tilknyttet en kontaktperson efter Servicelovens § 52, og gennem konkrete mål fra en handleplan arbejder kontaktpersonen, i et samarbejde med barnet/den unge og familien, for at opnå forandring og udvikling.

Målgruppen
De unge, vi arbejder med i et kontaktpersonforløb, har ofte sammensatte og komplekse problemstillinger.

Kontaktpersoner kan fx støtte, rådgive og vejlede børn og unge,

 • der har sociale problemer og føler sig ensomme
 • der ikke passer deres skolegang
 • der har det svært med overgangen til voksenlivet.
 • der er involveret i truende eller uroskabende adfærd og relaterede kriminelle aktiviteter
 • der har diagnoser
Derudover kan der i den unges liv være tale om problematiske opvækstvilkår, psykisk sygdom, eller misbrugsproblematikker hos forældrene, manglende økonomiske ressourcer i familien, manglende kognitive færdigheder hos forældrene og manglende forståelse for fællesskabets betydning. Andre faktorer kan være dårlige familiedynamikker, psykiske lidelser hos den unge, unge som har fået tildelt diagnoser samt udfordringer med følelsesregulering, som påvirker sociale relationer til både jævnaldrende og voksne i omverdenen.

I Københavns Kommune er det et politisk vedtaget mål, at flere udsatte børn og unge får en kvalificerende skolegang. En del af de børn og unge, som modtager en kontaktpersonforanstaltning, har et massivt skolefravær, og vi ønsker derfor at arbejde målrettet, gennem kontaktpersonforanstaltningen, på at styrke tilknytningen til skolen ved at samarbejde med såvel skolen som familien. Du evner derfor at opnå resultater i forhold til at øge de unges skolegang.

Derudover skal alle i Borgercenter Børn og Unge (BBU) i de kommende år arbejde i tråd med visionen og målene i ”En Plads i Fællesskabet”. Det betyder bl.a., at vi arbejder målrettet med at implementere tidlige forebyggende indsatser med fokus på et tæt og forpligtigende samarbejde med familierne, fritidstilbud og andre positive netværk omkring det enkelte barn. For yderligere info se her

Din profil
Vores kommende kollega skal kunne arbejde pædagogisk med ovenstående målgruppe. Du skal kunne se bag om de udfordringer, den unge har, og skal kunne møde den unge med respekt, værdighed, tillid og professionel omsorg. Du skal gerne have erfaring med at motivere og samarbejde med unge om at (ud fra fastsatte mål) flytte vedkommende fra A til B og derfra ud i almen og fritidslivet.

Du må ikke være bange for strategisk at intervenere overfor de ovenstående kendetegn for målgruppen. Du skal besidde indre ro og have dit indre kompas i orden. Du skal kunne arbejde med skolegang og overgang til voksenlivet som overordnet mål. Vi forventer endvidere, at du kan indgå loyalt i enheden og arbejde ud fra det faglige fokus, som er valgt i BBU og i BBU-VVK (Valby-Vestrebro-Kgs. Enghave) specifikt.

Om dig

 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med introverte unge og synes, det er fagligt spænende
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med unge, som skal navigere og finde frem til deres ståsted i flere kulturforståelser
 • Du skal involvere den unge i lokalmiljøet, fx i idrætsforeninger, klubber eller frivillige organisationer for herved at understøtte, at de unge inkluderes i positive fællesskaber
 • Du skal have mod på selv eller i samarbejde med en kollega at lede gruppeaktiviteter for unge
 • Du skal kunne skabe rum for forandring hos barnet/den unge og familien
 • Du skal kunne motivere, støtte og vejlede den unge og dennes familie
 • Du skal kunne inddrage og samarbejde med barnets/den unges familie og øvrige netværk
 • Du skal kunne samarbejde med sagsbehandler og øvrige professionelle omkring barnet/den unge
 • Du skal udarbejde dokumentation i forhold til arbejdet med de enkelte børn/unge
 • Du er indstillet på at arbejde ud fra skiftende arbejdstider, afhængigt af opgaven
Du har en relevant pædagogisk eller anden socialfaglig uddannelse, og evt. gerne med en efteruddannelse. Du kan arbejde ud fra definerede og konkrete mål og har en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang til arbejdet med børn, unge og deres familier. Du er god til at samarbejde og arbejde i makkerpar og i små teams. Du er systematisk og følger op på ansvarsområder. Du har et godt kendskab til it på brugerniveau.

Vi kan tilbyde dig

 • En enestående mulighed for at gøre en forskel for udsatte børn og unge
 • Et arbejde med høj grad af indflydelse og ansvar
 • At være med til at udvikle nye tiltag og løsninger for barnet/den unge
 • Rig mulighed for faglig sparring og supervision med fagligt dygtige og sociale kollegaer
 • At blive en del af kontaktpersonteamet, hvor vi alle er opmærksomme på hinanden
Vi vægter medarbejdernes trivsel højt, og vi arbejder aktivt med at skabe gode rammer for medarbejdernes faglige udvikling.

Om Børnefamilieenheden Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave (VVK)
VVK er en stor børnefamilieenhed i BBU med et budgetansvar på 228 mio. kr. og omkring 1.200 borgersager. Enheden varetager både myndighedsopgaven, flygtningeindsatsen og en række foranstaltningsopgaver. Derfor er personalegruppen kendetegnet ved at være en bred vifte af faggrupper fordelt udover ca. 175 medarbejdere og ledere med forskellig baggrund og funktioner bl.a. myndighedssagsbehandlere, familiebehandlere, rådgivere, psykologer, kontaktpersoner, jurister, netværks- og udviklingskonsulenter, daginstitutions- og skolesocialrådgivere.

VVK er lokaliseret i en levende og aktiv bydel, og enheden samarbejder bredt med områdets boligsociale helhedsplan, frivillige aktører og andre superkræfter i lokalområdet. Der er et unikt socialt sammenhold i enheden, højt til loftet og plads til faglige drøftelser og givende diskussioner samtidig med, at samarbejdet og opgaveløsningen på tværs altid sættes i højsædet. Med jævne mellemrum er der fællesarrangementer, der afholdes af personaleforeningen i VVK.

Din ansøgning skal indeholde

 • din motivation for at søge stillingen samt en beskrivelse af, hvilken forskel din ansættelse kan give enheden
 • et CV med oplysninger om minimum: uddannelse og evt. videre-/efteruddannelse, tidligere beskæftigelse, opnåede resultater/erfaringer og personlige egenskaber.
 • eksamenspapirer m.v.
Mere information
Det er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt. En del af arbejdstiden foregår uden for normal arbejdstid. Det forventes således, at du kan arbejde på forskellige tidspunkter og er fleksibel alt efter, hvad der er behov for i de enkelte sager.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst med relevant faglig organisation, herunder regler om Ny Løn.

Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte teamleder Rias P. Zouzou på 2492 5310.

Søg via linket senest ­søndag den 12. december 2021
Samtalerne vil blive afholdt onsdag den 15. december 2021.

Kontakt

Københavns Kommune

Borups Allé 177
2400
København NV
Tlf: 21269913
Praktisk information
Oprettet:
26-11-2021
Udløber:
12-12-2021
Kviknummer:
LJA-83016316
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed