188
188
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
188
188
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Gentofte Kommune

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 20-10-2021

Pædagog, SOSU assistent eller omsorgsmedhjælper søges til Boligerne ved Grønningen

Vi har brug for 2 medarbejdere, der sammen med os - medarbejdere, ledere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere, vil være med til at skabe en god, aktiv og indholdsrig hverdag for og sammen med borgerne.

Du vil modtage grundig oplæring og introduktion vedrørende borgerne og til neuropædagogisk pædagogik og metode.
Arbejdsturnus i dag- og aftenvagter inkl. hver 2. weekend samt helligdage, ingen nattevagter.

Stillingerne er på 32-37 timer ugentlig.
Tiltrædelse 1. december 2021 eller efter aftale

Om Boligerne ved Grønningen

Boligerne ved Grønningen er et tilbud efter ABL § 105, stk. 2, hvor der bor 24 borgere fordelt på 3 levegrupper med 6-8 borgere i hver gruppe - med psykisk udviklingshæmning i alderen fra 20-61 år med en udviklingsalder, der ligger fra få måneder til 4 år. De fleste af borgerne har en diagnose inden for autismespektret. Enkelte borgere kan i perioder være selvskadende og have udadreagerende adfærd.

Alle borgerne har et individuelt tilrettelagt dagsprogram, som indeholder almindelige daglige gøremål og aktiviteter, som borgerne deltager i med støtte fra en medarbejder og i det omfang, den enkelte formår som iagttagende eller passivt deltagende. Borgerne deltager fx aktivt omkring måltiderne ved at sætte service på bordet og rydde op efter måltidet eller hjælper til med tøjvask med at bære vasketøjskurv til og fra vaskerummet, vendespil, brug af iPad til spil, historier m.m. samt musik, gynge, side by side cykling, gåture, busture, snoezelhus m.m. Strukturen tilrettelægges individuelt i forhold til den enkeltes borgers behov og funktionsniveau således, at borgeren opnår en høj grad af deltagelse og indflydelse i dagligdagen.

Vores pædagogiske tilgang tager afsæt i neuropædagogikken. Vi arbejder med Low Arousal, forudsigelighed, genkendelighed, handleanvisninger med høj detaljeringsgrad og autismepædagogik.
Vi arbejder med kontaktgrupper, der har det overordnede overblik omkring den enkelte borger.

Vi arbejder med individuelle fastlagte strukturer, idet beboerne profiterer af forudsigelighed og en veltilrettelagt hverdag med tydelig kommunikation i form af billeder og konkreter.

Du er som medarbejder engageret, opsøgende og fokuserer på at være med til at skabe en god hverdag for borgerne. Du skal indgå åbent, aktivt og respektfuldt i samarbejdet med såvel borgere og pårørende, som med kolleger og ledelse og vil aktivt medvirke i vores udviklingsproces om det gode arbejdsmiljø

Du har lyst og vilje til at samarbejde med fokus på den enkelte borgers ressourcer og individuelle handleplan, herunder arbejder du omsorgsfuldt, tålmodigt og har etikken med i dit virke. Du er i stand til at planlægge og arbejde struktureret blandt andet med udgangspunkt i borgernes dags- og ugeplaner.

Som person er du robust, stabil, fagligt kompetent samt er god til at kommunikere mundtligt og skriftligt bl.a. med dokumentation og udformning af indsatsplaner og øvrige individuelle planer. Du har en relevant uddannelse som pædagog / social- og sundhedsassistent eller anden relevant uddannelse og/eller har erfaring med borgergruppen.

Få mere at vide
Du er velkommen til at kontakte teamleder Karna Christiansen tlf. 92 43 53 62 eller teamleder Tina Nielsen tlf. 51 41 44 47 på hverdage mellem kl. 8-10.
Du kan læse mere om os https://groenningen.gentofte.dk/da

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst kombineret med lokal forhandling afhængig af uddannelse og kompetencer.

I Gentofte kommune er der en generel politik om, at der indhentes straffeattest inden ansættelse.

Ansøgningsfrist
Vi vil løbende afholde ansættelsessamtaler

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Gentofte Kommune

Bank-Mikkelsens Vej 5
2820
Gentofte
Praktisk information
Oprettet:
20-10-2021
Udløber:
15-12-2021
Kviknummer:
LJA-82846540
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
Dansk Stalking Center
København, Storkøbenhavn
Frist:
19-12-2021
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe, Storkøbenhavn
Frist:
16-12-2021
Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby-Taarbæk, Storkøbenhavn
Frist:
06-12-2021