230
230
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
230
230
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 25-07-2022

PÆDAGOG TIL BOTILBUD I SKØDSTRUP

ER DU NYUDDANNET ELLER ERFAREN PÆDAGOG? ER DU NYSGERRIG OG KLAR TIL AT LÆRE NYT?

Om jobbet:

I Skødstrup søger vi en pædagog, der kan bidrage til at skabe et højt fagligt niveau i arbejdet med kerneopgaven. 

Vi er lige nu særligt optaget af, hvordan vi sikrer borgernes selv- og medbestemmelse og samtidig viser omhu for det sårbare liv. Vores indsats har fokus på at styrke læring og livsmestring for den enkelte borger og hvor håb og drømme for eget liv er omdrejningspunktet. Vi arbejder ud fra en dialektisk handicapforståelse og betragter et handicap som en dynamisk størrelse, der er udtryk for et misforhold mellem borgerens mestring og indretning af omgivelserne. Al menneskelig udvikling ses i et samspil med omgivelserne. Vi tror på, at alle mennesker har ressourcer og muligheder i livet.

Kan du se dig selv i ovenstående? Så har vi måske en plads til dig i en dygtig og tværfaglig personalegruppe, hvor faglighed, ordentlighed og samarbejde vægtes højt.

Bofællesskabet Skødstrup Hus 1, 2 og 3 er et dynamisk og levende botilbud for voksne over 18 år med udviklingshæmning/varigt nedsatte fysiske og psykiske funktionsnedsættelser med døgndækning. Der er 3 huse med i alt 25 borgere og man vil som udgangspunkt være tilknyttet et specifikt hus, men vi hjælper gerne hinanden og samarbejder på tværs af husene.

Vi søger en medarbejder, der vil være en del af en hverdag, hvor vi har fokus på, at borgerne udvikler og vedligeholder deres potentialer. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og behov for hjælp og støtte, når vi arbejder med deres livsmestring.

Den ledige stilling er i Hus 2. I huset bor 9 skønne, unge mennesker, der elsker musik, festivaler, aktiviteter, ”kreativiteter”, hygge i sofaen, ture ud af huset og et godt grin. Huset har 9 selvstændige lejligheder, et fælles køkken og stue. De har kendt hinanden i mange år, har et nært fællesskab og mange fælles oplevelser i gruppen. I hus 2 bor der 9 beboere i alderen 32 til 37 år. Beboerne er alle fysisk mobile. Beboerne lægger vægt på et selvstændigt liv, og får hjælp til det gennem støtte og guidning.  Borgerne har forskellige dagtilbud og er ude af huset alle hverdage. Du skal forvente let støtte til personlig pleje i forskelligt omfang, ligesom øvrige sundhedsfaglige opgaver (medicinering etc.) er en del af hverdagen i Skødstrup. Alle borgere har behov for støtte til at strukturere hverdagen og på forskellig vis guides mod størst mulig selvbestemmelse, øget trivsel og så høj livskvalitet som muligt.

Du er uddannet pædagog, og i din ansøgning vil vi gerne kunne læse konkrete eksempler på, hvordan:

 • Du vil bruge din faglighed til at arbejde med borgernes livsmestring.
 • Du vil arbejde med borgernes selv- og medbestemmelse.
 • Du vil sikre et godt og konstruktivt pårørendesamarbejde.
 • Andre vil beskrive, at du bidrager til et godt arbejdsmiljø.
 • Du vil arbejde med socialpædagogiske dilemmaer og hvilke dilemmaer, du forestiller dig at støde på.
 • Du vil bidrage til et godt samarbejde i personalegruppen. 

Derfor skal du vælge os:

 • Du vil blive en del af en arbejdsplads, hvor vi arbejder med et højt fagligt niveau i kerneopgaven.  
 • Vi arbejder systematisk med faglige metoder og tilgange med fokus på borgerens livsmestring og trivsel.
 • Vi har fokus på og vægter det professionelle samarbejde om det gode liv for beboerne højt.
 • Du bliver en del af et team hvor vi undrer os, hjælper hinanden og udvikler den pædagogiske praksis og kulturen sammen.
 • Vi har et grundigt introforløb klart til dig.


Løn og ansættelsesvilkår:
Din arbejdstid vil ligge i tidsrummet kl 06.45-23.00 med skiftende vagter, du skal forvente weekendarbejde hver tredje weekend. Der er ansat fast nattevagt.

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 32-35 timer

Tiltrædelse: 15.09.2022 eller hurtigst muligt derefter. Vi venter gerne på den rette kandidat.

LETBANEN holder 300 m fra os!

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Linda Ibsen, tlf. 41858367 eller mail liai@aarhus.dk eller til huset på tlf. 87133732.

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist: 29.08.2022 kl 10.00.

Om os

Bofællesskabet Skødstrup Hus 1, 2 og 3 er en selvstændig afdeling, organiseret i Borgercenter Nord, Voksne, job og handicap, i Magistraten for Sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus kommune. Vi arbejder tæt sammen med Bofællesskabet Skødstrup Hus 4 og AC.

I Bofællesskabet Skødstrup arbejder vi ud fra Aarhus Kommunes grundlæggende værdier om Troværdighed, Respekt, Engagement og Sammenhæng. Vi arbejder med udgangspunkt i Lov om social service, og vores pædagogiske fundament er Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP).
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

 

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Aarhus Kommune

Tronkærgårdsvej 102
8541
Skødstrup
Tlf: 41858367
Praktisk information
Oprettet:
25-07-2022
Udløber:
29-08-2022
Kviknummer:
LJA-83863113
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
Aarhus Kommune
Aarhus, Østjylland
Frist:
14-08-2022