154
154
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
154
154
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 03-06-2022

Pædagog (Vikariat)

Vi søger en vikar der kan træde til i to sygemeldinger på 30-37 timer om ugen i en begivenhedsbestemt ansættelse. 

Tingagergården er et døgndækket botilbud (§85) og botræningstilbud (§107) for i alt 23 borgere over 18 år som opfylder kriterierne for diagnoserne autismespektrumforstyrrelse og udviklingshæmning og deraf varig nedsat psykisk funktionsevne.

 Alle borgere på Tingagergården har behov for vores støtte til at strukturere hverdagen og på forskellig vis guides mod indfrielse af deres ønsker og drømme.

Den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i inddragelse og involvering af borgeren, mhp. at styrke og udvikle selvstændighed og livsmestring.

Derudover retter den pædagogiske indsats sig imod udviklingen af sociale kompetencer mhp. at kunne fungere som en del af et fællesskab.

Som udgangspunkt, så er borgerne tilknyttet eksterne dagtilbud, uddannelse, praktik eller beskæftigelse og derudover understøttes beboerne i at opretholde en aktiv hverdag og herunder også, at beboerne bliver en aktiv del af de aktiviteter og arrangementer der er på Tingagergården.

 

Fælles fagligt fundament

Tingagergårdens tilgang og ydelser tager afsæt i Århus Kommunes fælles faglige fundament, som består af 3 dimensioner:

 • Etik og værdier – det vil sige måden vi møder beboeren på og måden hvorpå vi sammen med beboeren træffer beslutninger.
 • Den dialektiske handicapforståelse – det vil sige den måde vi opfatter beboerens handicap på og hvorledes handicappet kommer til udtryk i samspil med omgivelserne.
 • Læring og livsmestring – det vil sige et målrettet fokus på at afklare veje til læring og opnåelse af mestring i eget liv.

Tingagergården arbejder med KRAP som hovedmetode og derudover anvendes den anerkendende tilgang, kognitiv tilgang, relationspædagogiske tilgang, ressourceorienteret tilgang, social læringstilgang, strukturpædagogisk tilgang og åben dialog.

Vi er i alt 24 medarbejdere der tilsammen udgør et stærkt fagligt fællesskab, og vi arbejder bevidst og målrettet med vores kultur mhp. at understøtte kerneopgaven og trivsel i medarbejdergruppen.

Som pædagog på Tingagergården indgår man teams på 2-5 kolleger omkring en gruppe borgere, hvor man, som kontaktperson, tildeles det primære ansvar for flere borgere.

DIN PROFIL:

Vi søger en medarbejder der:

 • Har en socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse og med erfaring inden for det specialiserede voksenområde
 • Har en velfunderet faglig viden inden for områderne autisme og udviklingshæmning og også gerne indenfor psykiatri, og som har mod på at være en bærende profil ind i teamet
 • Eventuelt har Autismepilotuddannelsen, samt kan arbejde med KRAP som pædagogisk metode
 • Kan arbejde struktureret og motiverende i relationen til borgerne, og med udgangspunkt i en respektfuld, involverende og inddragende pædagogisk tilgang
 • Selvstændigt kan strukturere en hverdag med mange skiftende arbejdsopgaver
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider, både dag, aften og rådighedsvagter, samt arbejde hver 3. weekend.
 • Gerne formidler og deler ud af sin faglige viden
 • Trives med en høj grad af teamsamarbejde samtidig med evnen til at kunne arbejde selvstændigt, og som trives med sparring samt gensidig nysgerrighed på faglig praksis
 • Er villig til at udføre praktiske opgaver i samarbejde med borgerne som f.eks. madlavning og rengøring
 • Har kørekort og er villig til at kører vores 9 pers. bus

Vi ser desuden positivt på erfaringer og kompetencer inden for autismepædagogik og psykiatri, OCD, angst, depression, spiseforstyrrelse etc.

DERFOR SKAL DU VÆLGE OS:

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads der er en del af specialområde Autisme i Århus Kommune
 • En arbejdsplads der ”står” på Århus Kommunes Fælles Faglige Fundament
 • En arbejdsplads med et stærkt fagligt fællesskab og fokus på kerneopgaven
 • En arbejdsplads der arbejder bevidst og målrettet med kulturudvikling
 • En arbejdsplads der ønsker dit aktive bidrag til den fortsatte fagprofessionelle udvikling
 • En arbejdsplads der inviterer til medindflydelse og ansvarlighed i fht. løsningen af kerneopgaven
 • En arbejdsplads der har en fokuseret kompetenceudviklingsstrategi

 

Vi tror på:

 • At respekt for borgernes egne ønsker og drømme er vejen til trivsel og udvikling
 • At vores kultur skal være udviklende for både borgere og medarbejdere
 • At fokuseret faglig udvikling øger kvaliteten af det pædagogiske arbejde
 • At vi er hinandens forudsætninger i fht. udvikling af faglighed, samarbejde, trivsel og engagement

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 34 / 37

Der er tale om en tidsbegrænset stilling.

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Samtaler forventes afholdt løbende.

 

For yderligere information om stillingen kan Finn Gregersen kontaktes på mail: fbg@aarhus.dk og eventuelle spørgsmål kan desuden stilles via mail til koordinator Isabella Balshøj på: bisd@aarhus.dk

Aarhus kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

Leder- og medarbejderroller

I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus kommune:

https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement.
Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt. Vi indkalder løbende til samtale og tager stillingsopslaget ned, når jobbet er besat.
 


Om os
Borgercenter Vest er en del af Voksen Job og Handicap Aarhus Kommune. Vi er et center i vækst og udvikling, hvor du vil blive en del af et center med en høj faglighed og med et skarpt fokus på kompetenceudvikling. Vi sætter en ære i at inddrage borgere, medarbejdere og det omgivende samfund, når vi skal udvikle nye indsatser og tilbud.

I Borgercenter Vest arbejder med udgangspunkt i et Fælles Fagligt Fundament der gælder for hele Voksen Job og Handicap. Det pædagogiske metodeafsæt er OCN, KRAP, ASK, Neuropædagogik og Åben Dialog. Derudover har vi i Borgercenter Vest ansvaret for specialet Autisme på tværs af Voksen Handicap. Vi vægter samarbejde højt og sætter pris på et godt og udviklende arbejdsmiljø med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi er innovative og tilbyder gerne nye og utraditionelle løsninger og tilbud til vores borgere for at understøtte borgernes selvbestemmelse og livsmestring bedst muligt i et tæt samarbejde med borgerens netværk.
 
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

03-08-2022

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Aarhus Kommune

Katrinebjergvej 81, st.
8200
Aarhus N
Tlf: 41858872
Praktisk information
Oprettet:
03-06-2022
Udløber:
29-07-2022
Kviknummer:
LJA-83684046
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce
Job i virksomheden
Frist: 
15-07-2022
Lignende job
Trancit - Skanderborg
Skanderborg, Østjylland
Frist:
02-07-2022
Skanderborg Kommune
Skanderborg, Østjylland
Frist:
26-06-2022
Region Midtjylland
Norddjurs - inkl. Anholt, Østjylland
Frist:
01-07-2022