236
236
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
236
236
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 12-07-2022

Pædagog - Vil du være med til at nedbringe hjemløs-hed ved at sikre fokuserede ophold på forsorgshjem?

Om jobbet
Vi søger pr. 1. oktober 2022 en pædagog 37 timer pr. uge til forsorgsområdet på Forsorgshjemmet Østervang i Center for Forsorg. Vi arbejder efter servicelovens § 110, og du har derfor nu mulighed for at gøre en forskel for en særlig målgruppe med både svære og mangeartede udfordringer.

Hvad får du?                    
Vores grundværdi er, at borgerne hurtigst muligt skal ud i en bæredygtig bolig, hvor de får den rette hjælp til at komme sig og mestre eget liv. Ophold på et § 110 tilbud er midlertidigt og skal være så kortvarigt som muligt. Det støtter vi op om ved at udrede borgernes ressourcer og støttebehov, så de kan komme i bolig med den rette støtte. Vi er observerende og afventende og tager ikke ansvaret fra borgerne, men vi støtter dem til at benytte de ressourcer, de har.

Frem til 31. december 2022
Du ansættes i Forsorgsenheden, hvor der er 54 § 110 forsorgspladser og 5 efterforsorgspladser. Enheden består af 28 medarbejdere, der er organiseret i fire monofaglige teams, som samarbejder i tværfaglige teams om indsatsplanlægningen i den enkelte borgersag. Derudover skal du indgå i processen hen mod at opdele Forsorgsenheden i to enheder, hvor du har medindflydelse på resultatet.

Fra 1. januar 2023
Du har lyst til at være med til at grundlægge en ny enhed med 16 § 110 forsorgspladser. Målgruppen er borgere med særlige komplekse sociale problemer, hvor der et stort behov for tværprofessionelt samarbejde med fx MSO, myndighedssagsbehandler, rusmiddelcenter og sygehusvæsen. Du bliver en del at en mindre enhed med 13 medarbejdere: socialrådgivere, pædagoger, sosu-assistenter, ergoterapeuter og en afdelingsleder.

Hvad skal du lave?
Du skal opnå viden og indsigt i de ressourcer og støttebehov den enkelte borger har, og hvordan det påvirker en fremtidig boligplacering. Dine primære redskaber er observationer og samtaler, som du skal omsætte til en skriftlig vurdering af ressourcer og støttebehov i en fremtidig bolig. Der er løbende udskiftning i borgergruppen, og du skal derfor opstarte nye forløb jævnligt. I dit arbejde er dit primære fokus udredning og synliggørelse af, hvilke opgaver der skal varetages, når borgeren opnår permanent bolig. Et andet stort arbejdsområde er at hjælpe borgerne til at opnå kommende bolig og alt hvad dertil hører. Til dagligt skal du ofte håndtere ad hoc-opgaver, som relaterer sig til målgruppens adfærd. Du har derfor et fokus på adfærdshåndtering, således at borgerne støttes i at bevare deres ophold og komme videre. Du får en varieret dagligdag, hvor du løser både fagspecifikke og generelle opgaver i driften.

Hvem er du?
Professionelt

 • Du er uddannet pædagog
 • Du har kendskab til at arbejde med en borgergruppe med komplekse problemstillinger
 • Du ser skriftlige opgaver som en naturlig del af din pædagogiske praksis og motiveres af at skabe et godt grundlag for, at borgeren kan komme videre i en permanent bolig.
 • Du fokuserer på det gode og smidige samarbejde både internt og eksternt
 • Du kan begå dig i et miljø, hvor du vil komme til at stå i konfliktfyldte situationer, og hvor dine konfliktnedtrapningsevner er afgørende.
 • Du har lyst til at arbejde med kortere forløb med fokus på vurdering af ressourcer og udfordringer hos målgruppen.

Personligt

 • Du tør gå ind og sætte en retning for opholdet og er vedholdende i indsatsen uanset udfordringer.
 • Du motiveres af at skabe resultater, og du arbejder selvstændigt inden for rammerne med blik for at prioritere, hvilke opgaver der skal håndteres nu, og hvilke der kan afvente, at borgeren flytter i bolig.
 • Du har gode planlægningsevner og flair for struktur er et must for at kunne skabe resultater.
 • Du er bevidst om dit eget ansvarsområde og sikrer samtidig en sammenhængende indsats for borgeren i samarbejde med dine kolleger og eksterne samarbejdspartnere
 • Du er en holdspiller, der grundlæggende tror på, at vi løfter bedst i flok, og du hopper gerne ud i faglige drøftelser, hvor du har fokus på sagen og kollegial sparring.

Derfor skal du vælge os
At arbejde på et forsorgshjem er spændende, og ingen dage er ens. Du bliver del af et rigtigt godt fællesskab, og du får rig mulighed for både faglig og personlig udvikling. Vi har fokus på et sundt, trygt og sikkert arbejdsmiljø.

Vil du vide mere
Kontakt afdelingsleder Lykke Søgaard Haun, tlf. 8947 8130 (fra uge 31 grundet ferie). Du er også velkommen til at læse mere om Center for Forsorg og Forsorgshjemmet Østervang på vores hjemmeside på Aarhus.dk.

Løn- og ansættelsesforhold
Skiftende arbejdstider – dag og aften samt hver 3. weekend. Alle vagter er indenfor tidsrummet kl. 7 – 23. Ring gerne og hør nærmere.

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ansøgningsfrist den 15. august 2022

Ansættelsessamtaler er den 22. august 2022. 2. samtale er den 25. august 2022 på Forsorgshjemmet Østervang.

Tiltrædelse den 1. oktober 2022 – gerne tidligere om muligt.

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Når du modtager en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Om os 
Center for Forsorg er et center i Job, Udsatte og Socialpsykiatris tilbud til udsatte voksne. Centret råder over 208 pladser fordelt på en række Forsorgshjem; Østervang, Malmøgade, Nordbyen og Tre Ege samt boliger med bostøtte i eget hjem; Klyngehusene, Mosen-Bækken, Søhuset, Kilden, Søgade, Skanderborgvej og Grundtvigsvej. Målgruppen er hjemløse med særlige sociale vanskeligheder ofte med en psykiatrisk lidelse og forskellige former for afhængighed. Rammen for Center for Forsorgs tilbud er Servicelovens §§ 110 og 85.
 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

15-08-2022

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Aarhus Kommune

Trankær Mosevej 25
8310
Tranbjerg J
Tlf: 89478130
Praktisk information
Oprettet:
12-07-2022
Udløber:
15-08-2022
Kviknummer:
LJA-83820598
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
Skanderborg Kommune
Skanderborg, Østjylland
Frist:
22-08-2022
Region Midtjylland
Hedensted, Østjylland
Frist:
20-08-2022