189
189
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
189
189
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Gentofte Kommune

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 19-10-2021

Pædagoger Søges

Vi søger pædagoger, der sammen med os vil gøre Camillehusene til et omsorgsfuldt og udviklende sted at bo

Vi søger pædagoger, der sammen med os vil gøre Camillehusene til et omsorgsfuldt og udviklende sted at bo

Hvad er du med til at skabe? I Camillehusene er du med til at give børnene og de unge et liv med oplevelser både ude i verden og hjemme i Camillehusene. Du sætter aktiviteter i gang, så børnene og de unge udfordres og udvikler sig som mennesker. I Camillehusene styrker du børnene og de unges medbestemmelse i eget liv og du gør dem til en del af fællesskabet, i det omfang den enkelte mestrer det. Du er med til at forberede børnene og de unge til deres voksenliv. Du skaber struktur i dagligdagen og hjælper derved med at gøre dagen overskuelige for vores børn og unge.

Hvordan ser hverdagen ud? Camillehusene er en døgninstitution for 22 børn og unge i alderen 0 - 23 år. Vi er opdelt i tre huse, hvor der bor henholdsvis seks, otte og otte børn/unge. Alle børnene og de unge har multiple funktionsnedsættelser og nogle har også diagnoser inden for autismespektret. De har alle omfattende behov for social- og pædagogfaglig støtte til at sikre trivsel, udvikling og et godt børne- og ungeliv. En stor del af børnene og de unge har ligeledes omfattende behov for sundhedsfagligt fokus. Det foregår i samarbejde med vores sygeplejerske. Alle børn og unge går i eksterne specialskoler eller dagtilbud. 50% af tiden i Camillehusene går med pleje. Det er her, du typisk har børnene 1 til 1, og du skal kunne se værdi i dét pædagogiske arbejde, du kan udføre i denne sammenhæng. Vi har mange hjælpemidler til rådighed, som blandt andet hjælper os med de fysiske opgaver, så vi både kan passe godt på dig og børnene/de unge.

I Camillehusene arbejder vi i teams. Hvert hus har to teams og du bliver tilknyttet et hus og et team. I Camillehusene er ansat pædagoger, social- og sundhedsassistenter, pædagogmedhjælpere og en sygeplejerske. Husene har både individuelle og fælles aktiviteter og øver sig i at dele erfaringer på tværs, hvilket giver god synergi, vidensdeling og arbejdsglæde. Der er fælles retningslinjer på tværs af Camillehusene. Du er aldrig alene med en opgave, da der altid er mulighed for at sparre med en kollega eller leder. Det kunne være sparring med sygeplejersken om, hvorvidt lægen skal kontaktes eller refleksioner om den sundhedsfaglige trivsel generelt. Sparringen kunne også være med en kollega fra teamet ift. muligheden for planlægning af en aktivitet for børnene eller de unge.

Hvad får du? Vi er et hjem med høj faglighed og vores arbejde står på tre ben. Det pædagogiske, plejen og det sundhedsfaglige. Vi bruger ekstern supervision til at gøre dig bedre, og du vil gennem arbejdet få stor indsigt i et komplekst fagligt område som fx. børn uden sprog, udfordrende somatiske lidelser, særlige diagnoser, forældresamarbejde og samarbejde med både det sundhedsfaglige og det sociale område. Vi arbejder på en opkvalificering af medarbejdere og har lige sendt fire medarbejdere på et modul i neuro-pædagogik. Alle medarbejdere kommer på kursus i alternativ og supplerende kommunikation (ASK) og medicinkursus. Du får desuden grundig introduktion af sygeplejersken til medicinhåndtering, og vi træner dig i vores dokumentationssystem. Sygeplejersken er gerne behjælpelig i forbindelse med medicinhåndtering eller f.eks. dokumentation af medicingivning. Så du skal selvfølgelig have din grundlæggende pædagogiske uddannelse på plads, men resten skal vi nok lære dig. Vi arbejder desuden tæt sammen med vores tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant for at sikre dig gode forhold.

Dine nye kolleger: Vi står på Løgstrups etiske fordring; ”Du er ikke sammen med et andet menneske, uden at du har et stykke af det andet menneskes liv i dine hænder.” Det gælder både i relationen med børnene og de unge, med forældre og samarbejdspartnere og i relationen med kolleger og ledelse. Vores dugfriske vision er: Camillehusene – et hjem med høj faglighed. Visionen bygger på fire hjørnesten: Børn og unge oplever omsorg og udvikling, Vi gør verden til en del af børn og unges liv, Vi lærer af de beslutninger, vi træffer samt Vi gør det sammen. Det kommer du til at høre meget mere om.

Nærværende og ordentlig ledelse: Vi prioriterer som ledere at tage os tid til medarbejderne og give plads til deres ideer. Der er højt til loftet og vi arbejder med at skabe ét fælles Camillehusene med fælles ånd og fælles fagligt afsæt. Lederne arbejder ud fra kendskab til børnene, de unge og medarbejdernes historik. Lederne er modige, omsorgsfulde og har insisterende fokus på pædagogfaglig og sundhedsfaglig indsats i balance.

Hvem er lederne? Vi har været igennem en turbulent periode og er derfor på mange måder et nyt sted. Vi har fået ny forstander fra januar 2021, og nye ledere af de tre huse fra maj. For dig som kommende pædagog betyder det, at dem du kommer til at møde i dagligdagen er:

  • Jimmy – daglig leder i hus 13: pædagog der selv har været på døgnområdet i mange år.
  • Jeanett – daglig leder i hus 9: pædagog der kommer fra en skole med samme målgruppe som Camillehusene.
  • Gry – daglig leder i hus 7: socialrådgiver med mange års forvaltningserfaring og erfaring på anbringelsesområdet.

De tre ledere supplerer hinanden på fornem vis med en fælles grundtanke om, at vi er her for børnene. Pia er vores nye visionære forstander, som har stor velvilje og økonomi til at lege med og prøve ting af. Hun er fælles leder for Camillehusene, et aflastningshus (Lundø) og en specialbørnehave (Troldemosen) for samme målgruppe.

Arbejdstid: Din primære arbejdstid vil være i tidsrummet kl. 13.30 – 23.00 og hver anden weekend. Aktuelt er arbejdet tilrettelagt, så du arbejder tre dage den ene uge og fem dage den anden uge. Weekenderne er skiftevis morgen og aftenarbejde. Der kan forekomme enkelte dage med mødetid kl. 6.30 – 14.00 i hverdagene. Arbejdstiderne er tilrettelagt i fast rul over en 12 ugers periode.

Din ansøgning: Vi vil gerne høre dine ideer i din ansøgning til fx. aktiviteter i huset, haven eller ude i byen. Måske vil du gerne fortælle om nye trends eller har lyst til at hjælpe os med at bruge de 150.000 vi netop har fået til indretning. Du må også gerne være den stabile pædagog, som prioriterer de daglige rutiner højt. I det tilfælde kan du fx. bruge din ansøgning på at fortælle, hvordan du vil gøre det.

Praktisk information: Vi holder samtaler løbende og ansætter løbende. Har du brug for flere oplysninger, kan du kontakte Gry Hansen T: 20 21 82 86, Jeanet Gustafson T: 21 58 69 38 eller Jimmy Bartels T: 21 58 60 25. Du er velkommen til at aftale et besøg.

Løn og ansættelse: Løn følger gældende overenskomst og bliver forhandlet med relevant faglig organisation, men vi er selvfølgelig klar til at kigge på dine nuværende forhold. Der indhentes referencer efter aftale. Der indhentes straffeattest og børneattest før ansættelse.

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Gentofte Kommune

Bank-Mikkelsens Vej 5
2820
Gentofte
Praktisk information
Oprettet:
19-10-2021
Udløber:
14-12-2021
Kviknummer:
LJA-82840220
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
LATA Integration & Trivsel ApS
København, Storkøbenhavn
Frist:
25-01-2022
LATA Integration & Trivsel ApS
København, Storkøbenhavn
Frist:
25-01-2022