230
230
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
230
230
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 20-07-2022

Skansen søger 2 pædagoger til underafdelingen Nørre allé

Om jobbet:

Har du lyst til at blive en del af en faglig velfunderet afdeling Skansen, med døgnanbragte unge i alderen 15-18 (23) år, så se her.

Vi søger 2 socialfaglige medarbejdere til et selvstændigt team, som varetager den pædagogiske opgave på Bostedet Nørre Allé.

Bostedet Nørre Allé, beliggende i Aarhus C, er en enhed under Skansen målrettet unge som har behov for en døgnanbringelse i en alternativ form. Teamet består af 2 socialfaglige medarbejdere samt en pædagogisk medhjælper 8 timer/uge. Du skal her være med til at videreudvikle på Bostedets værdier og pædagogiske opgave i tæt samarbejde med afdelingsleder og Skansens øvrige personale.

Bostedet har 4 unge, som bor i egen lejlighed i et opgangsfællesskab, hvor der er mulighed for at modtage støtte i dag, - aftentimerne, der er ikke bemanding om natten. Målgruppen er unge, der er i stand til at bo selvstændigt med voksen guidning og støtte til videreudvikling af deres færdigheder og livsduelighed. Nørre Allés indsats omfatter bostøtte, udvikling af sociale og personlige kompetencer, støtte til fastholdelse af skole og beskæftigelsestilbud, støtte til fastholdelse af fritidsinteresser og relationer til familie og netværk. Du skal være med til at understøtte de unges deltagelse i fællesskabet i Bostedet herunder madlavning, rengøring og ugentlige fællesmøder i samarbejde med stedets to støttebeboere.


Dine opgaver bliver:

Udvikling af de unges konkrete færdigheder som gør dem i stand til på sigt, at bo og leve selvstændigt uden støtte

Understøtte og styrke de unges forudsætninger for at håndtere egen tilværelse og indgå i samfundets fællesskaber og muligheder

Indtage en koordinerende funktion ift. den tværfaglige indsats omkring den unge, herunder arbejde pædagogiske målrettet ud fra den unges handleplan

Dokumenterer den pædagogiske indsats og følge op på, at den foregår i overensstemmelse med handleplanen.

Udarbejde skriftlige handleplaner til brug for opfølgning på indsatsen.

Ansvarlig for planlægning af egen arbejdstid samt indgå i den samlede opgaveløsning i hele teamet.

Bostedets faglige afsæt er funderet i den mentaliserende tilgang, og understøttelsen af de unges egne ønsker, kompetencer og muligheder tager udgangspunkt i MI (den motiverende samtale).

Skansen er organisatorisk forankret i Ungecentret Skanderborgvej. Ungecentret Skanderborgvej er et af fire centre i Unge, Job og Uddannelse i Aarhus Kommune. Ungecentret Skanderborgvej er et udfører center som består af i alt 10 afdelinger med forskellige indsatser til unge i alderen 15-23 (29) år med sociale og psykiske vanskeligheder.

Din profil:

Som minimum har en socialfaglig professionsbachelor

Kan arbejde selvstændigt med de(n) unge, tør tage ansvar og træffe beslutninger samt, at du er mulighedsorienteret og tydelig i din kommunikation ift. de(n) unge

Har erfaring med en bevidst og målfokuseret pædagogisk praksis, som du er i stand til at formidle, reflektere over og samarbejde omkring med dine kollegaer

Enver en løbene udvikling af din pædagogiske praksis herunder, at du kan tilegne dig de kompetencer, den konkrete opgave kalder på, og omsætte dem i din praksis.

Praksiserfaring fra arbejdet med unge, der har psykiatriske diagnoser/ vanskeligheder, er ønskelig men ikke et krav.

Vi forventer herudover, at du:

Har betydelige samarbejdsevner og kan omsætte dem til en inkluderende praksis både forhold til de unge, deres familier og netværk, kollegaer og relevante samarbejdspartnere.

Har et let sind og en positiv indstilling, ser ressourcer og muligheder som afspejler sig i opgaveløsningen

Trives med alene arbejde og det at arbejde selvstændigt.

Har kørekort til kategori B


Derfor skal du vælge os:

En arbejdsplads med højt til loftet og rig mulighed for at tage initiativ og få medindflydelse

En faglig attraktiv og inspirerende arbejdsplads

Kontinuerlig supervision

Intern oplæring i Ungecentrets fællesfaglige spor

Tæt sparring fra nærmeste leder og opfølgning på Bostedets udvikling og muligheder

Faglig og kollegial kobling til Skansen

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 37 timer

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.
Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.


Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder, Dorthe Bruhn-Jensen på mobil 3062 0943

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Kopi af eksamensbevis skal vedlægges

Ansøgningsfrist: søndag d. 21.8.22

Samtaler forventes afholdt torsdag d. 25.8.22


 

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

21-08-2022

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Aarhus Kommune

Nørre Allé 30
8000
Aarhus C
Tlf: 30620943
Praktisk information
Oprettet:
20-07-2022
Udløber:
21-08-2022
Kviknummer:
LJA-83848642
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job