155
155
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
155
155
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Skanderborg Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 08-06-2022

Socialpædagoger eller tilsvarende uddannelsesniveau til døgntilbud

Skovbo søger snarest mulig eller pr. 1. august 2022 pædagoger på forskellige timetal mellem 30-35 timer om ugen.

Du skal være uddannet pædagog eller have anden uddannelse på tilsvarende niveau, som f.eks. ergoterapeut, psykomotorisk terapeut, fysioterapeut, social- og sundhedsassistent eller lignende. Stillingen vil betegnes som pædagog og vil indebære varetagelse af det pædagogiske arbejde.

Skovbo er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne, samt autisme og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet består af tre fløje Blæksprutten, Lærken og Sommerfuglen.

På Skovbo lægger vi særlig vægt på

 • At det arbejdsmæssige fælleskab bygger på handlinger og værdiforståelse med respekt- og forståelse for den fælles pædagogiske vision på Skovbo
 • Hjemlige rammer, hvor der skabes rum for samvær, kommunikation, leg og oplevelser
 • At tilrettelægge en tryg og udfordrende hverdag med udgangspunkt i det enkelte barns / unges muligheder og interesser. En hverdag, som imødekommer barnets- / den unges behov for trivsel, udvikling, omsorg og pleje
 • Børnenes / de unges indbyrdes leg og kommunikation, da vi mener, at dette har afgørende betydning for deres udvikling af selvforståelse og sociale kompetencer
 • Gennem kommunikation med barnet / den unge at forstå, anerkende og understøtte dem i at realisere egne mål, for herigennem at give dem oplevelsen af at have indflydelse på sit eget liv
 • Vi dagligt understøtter- og handler efter kerneopgaven og den pædagogiske vision:

Kerneopgave på Skovbo
Skovbos kerneopgave er at varetage den daglige omsorg og interesse for børn og unge med funktionsnedsættelser i tæt samspil med deres familier. Vi sikrer, at deres fysiske og psykiske behov opfyldes, samt opbygger den enkeltes kompetencer til at indgå i sociale relationer, oplevelse af trivsel og til at modtage læring.

Pædagogisk vision på Skovbo
Vi ønsker at understøtte børnene / de unges livsverden og læring, så de hver aften kan gå i seng med en forvisning om, at de er ønsket og elsket i en atmosfære af glæde, tryghed, engagement, begejstring og oplevelser.

Vi ønsker tillige at skabe en udviklingsforståelse, der lægger stor vægt på de mellemmenneskelige relationer. Derfor er vigtige nøgleord kommunikation og samspil. Dels som værende afgørende for barnets- / den unges udvikling, dels skabe et frugtbart samarbejde med forældre og skabe udvikling mellem kolleger, i et bæredygtigt arbejdsmæssigt fællesskab.

Din profil
 • Du er uddannet pædagog eller har tilsvarende uddannelse med interesse for at arbejde tværfagligt
 • Du er indstillet på, og loyal overfor at omsætte politiske og ledelsesmæssige beslutninger til den pædagogiske hverdag
 • Du sætter fagligheden højt, og vil bidrage aktivt til at medudvikle vores faglige tilgange til det pædagogiske arbejde, samt understøtte dette i samarbejde med de sundheds- og pædagogfaglige koordinatorer
 • Kan indgå i et ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven
 • Trives med høje krav, forventninger og løbende læring
 • At du har lyst til at arbejde med børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser, eller børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne
 • At du kan skabe rammer for udfordrende samvær og aktiviteter, så børnene og de unge får mulighed for at danne relationer og udvikle kammeratskab
 • Du kan arbejde struktureret, og er indstillet på at møde en børne- / ungegruppe, der har brug for forudsigelighed og genkendelighed, og er tillige indstillet på hurtige skift, og fleksibilitet i opgaveløsningen for at få dagligdagen til at gå op
 • Du har en anerkendende kommunikationsform og bidrager positivt til den fælles arbejdsglæde
 • Løbende opfølgning på Skovbos pædagogfaglige- og sundhedsfaglige indsatser og kan arbejde forsøgs- og udviklingsorienteret
 • At du kan arbejde analytisk, benytte faglige analyser og indsamle relevant data
 • Du er skriftlig velformuleret og kan arbejde selvstændigt med skriftlig pædagogisk- og sundhedsfaglig dokumentation.
Se tillige den udvidede jobprofil, der beskriver forventninger til generelle- og fagfaglige kompetencer, der er vedlagt stillingsopslaget.

Vi kan tilbyde
 • Et tilbud med tværfaglig sammensat medarbejdergruppe, der alle har fokus på høj faglighed, kvalitet og trivsel og det velfungerende arbejdsmiljø
 • Et grundigt og fagligt introduktionsforløb, løbende oplæring og sparring
 • Høj grad af uddelegering af opgaver og ansvar
 • Et aktivt og dynamisk forældresamarbejde
 • Et samarbejdende arbejdsmæssigt fællesskab, der prioriterer det fælles ”vi”
 • En kultur, hvor du får mulighed for at sætte dine ressourcer i spil sammen med andre
 • En målrettet efteruddannelsesstrategi – både intern og ekstern uddannelse
 • Et ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven
 • Et velfungerende og aktivt LMU samarbejde.
På Skovbo fremhæver vi frihedsgraderne hos den enkelte medarbejder. Denne tillid og opbakning mener vi giver større ansvarlighed, øget motivation og plads til kreativitet.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Inden der kan ske en endelig ansættelse, vil vi indhente en børneattest og en straffeattest.

Arbejdstiden er pt. mellem kl. 6.00 og 23.00 på hverdage – overvejende aften samt arbejde hver anden weekend.

Ansøgningsfrist
den 31. juli 2022- kl.12.00

Indkaldelse til samtale
Vi indkalder løbende til samtale

Hvis du vil vide mere
Se også Skovbos hjemmeside.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt - ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækst-virksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

 

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Skanderborg Kommune

Ole Rømers Alle 40
8464
Galten
Tlf: 87947000
Praktisk information
Oprettet:
08-06-2022
Udløber:
31-07-2022
Kviknummer:
LJA-83701971
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
Region Midtjylland
Favrskov, Østjylland
Frist:
17-07-2022
Aarhus Kommune
Aarhus, Østjylland
Frist:
13-07-2022