240
240
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
240
240
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Brønderslev Kommune

|
Nordjylland
|
Indrykket 27-06-2022

Socialpsykiatrien i Brønderslev kommune søger ambitiøse støttemedarbejdere til hjemmeboende borgere (bostøtter)

Vi søger medarbejdere med specifik erfaring med og teoretisk viden om voksne borgere med udfordringer inden for AUTISMESPEKTRET og/eller PSYKIATRI og UDVIKLINGSHÆMNING

Jobbet består af støtte til borgere i eget hjem i form af vejledning og guidning med det formål, at de mestrer et selvstændigt og aktivt hverdagsliv i egen bolig

Socialpædagogisk Støtteteam (Bostøtten) i Brønderslev Kommune søger  støttemedarbejdere til faste og tidsbegrænsede 37-timers stillinger.

Socialpædagogisk Støtteteam er en afdeling i Socialpsykiatrien, der yder recoveryorienteret og rehabiliterende støtte til hjemmeboende, voksne borgere efter Servicelovens §85, §82a og §82b samt mentorstøtte efter LAB-loven.
Vi oplever, at flere borgere har udfordringer inden for autismespektret og/eller psykiatri, hvorfor vi nu søger medarbejdere med specifik erfaring og viden inden for disse områder.

Støtten udmøntes som telefonisk støtte, sms-støtte, visuel støtte via Teams, støtte på vores kontoradresse samt støtte i borgers eget hjem.

Du bliver en del af et tværfagligt team med base i enten Brønderslev eller Dronninglund.

I Socialpsykiatrien i Brønderslev kommune arbejder vi efter følgende vision, mission, værdisæt, borgersyn og kerneopgave, som du skal kunne se dig selv i og være i stand til at omsætte til handling sammen med borgere, kollegaer og øvrige samarbejdsparter:
VisionSammen sætter vi fokus på livskvalitet og fremmer sundhed og uafhængighed.
MissionVi forebygger borgernes behov for hjælp, og støtter borgere, der har brug for hjælp.
VærdierVærdigrundlaget består af følgende 3 værdier:

at være nysgerrig:

 • Vi undersøger nye muligheder, når vi skal lave vores arbejde
 • Vi løser opgaverne sammen med borgerne
 • Vi fokuserer på løsninger og resultater
 at være fællesskabende:
 • Vi inddrager borgerne og civilsamfundet i at løse opgaven
 • Vi arbejder tværfagligt
 • Vi fokuserer på gensidigt engagement og fælles ansvar
 og at være modig:
 • Vi tør tage chancer
 • Vi gør op med 0-fejlskulturen
 • Vi løser vores opgaver kreativt
Borgersyn: På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er eksperter i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet. 
Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Kerneopgave: Vi støtter borgeren i at vedligeholde, udvikle og mestre eget liv med udgangspunkt i den enkeltes drømme og med fokus på ligeværdighed og samarbejde.

Vi arbejder ligeledes ud fra indsatsområderne i vores Virksomhedsplan. Det betyder, at vi arbejder rehabiliterende og habiliterende med et skarpt recovery- og progressionsperspektiv.
Vi har fokus på at støtte den enkelte i at øge sin mestring, sin selvstændighed og aktive liv samt at blive inkluderet mest muligt i civilsamfundet.

Vi tilbyder en arbejdsplads:
 • som er under stor udvikling
 • hvor der er et stort flow i borgeropgaver
 • hvor du som medarbejder har indflydelse på egen arbejdssituation, tilrettelæggelse af arbejdet samt udvikling af området
 • med fokus på faglig udvikling og kvalitet i opgaveløsningen
 • med adgang til ekstern supervision, kollegial sparring og godt samarbejde
 • med tværfagligt sammensat personalegruppe
Vi forventer at du:
 • er uddannet pædagog, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent
 • har specifik erfaring inden for arbejdet med borgere med udfordringer inden for autismespektret og/eller psykiatri og udviklingshæmning, og kan dele ud af denne erfaring til dine kollegaer
 • kan lide at arbejde selvstændigt og ligeledes er god til at indgå i et team
 • er engageret i faglig udvikling
 • kan arbejde struktureret og målrettet efter progressionsmål i §141-handleplan
 • har kompetencer ift. at indgå i et samarbejde med borgerne omkring delmål og handlinger
 • har kompetencer ift. at inddrage borger i eget og fælles arbejde med indsatsmål samt evne til fagligt at dokumentere og evaluere dette
 • har kompetencer til at praktisere nysgerrighed på borgers oplevelse af egen situation og jeres samarbejde
 • er refleksiv, kan udtrykke og dele faglig viden og erfaring såvel mundtligt som skriftligt
 • er god til at finde muligheder inden for den organisatoriske vilkårsramme
 • har erfaring med at støtte borgerne online og har forståelse for mulighederne ved denne metode
Du skal være indstillet på weekend- og aftenarbejde, dog ligger de fleste arbejdstider på hverdage mellem kl. 7 og 17.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved telefonisk henvendelse til afdelingsleder
Inger Thorup Jensen, tlf: 5087 5248 på følgende tidspunkter:
 
 • Tirsdag 26. juli 14.30-15.30 (uge 30)
 • Tirsdag 2. august 14.30 -15.30 (uge 31)
 • Tirsdag 9. august 14.30 -15.30 (uge 32)
Ansøgningsfrist torsdag 11. august 2022 kl. 12
Ansættelsessamtaler mandag 15. august 2022
Afdelingsleder, medarbejderrepræsentanter fra Socialpædagogisk Støtteteam, TR samt borgerrepræsentant vil deltage i samtalerne.

Dokumentation for grunduddannelse skal vedlægges. Desuden kan dokumentation for relevant efteruddannelse samt relevante udtalelser vedhæftes.
 
I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her. I samspil med borgerne - Ansat i Brønderslev Kommune (ansatibronderslev.dk).Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er: 
 • At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og rammer
 • At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere om opgaveløsningen
 • At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv 
 • At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store fællesskab i Brønderslev Kommune
Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejder i vores forventningsmodel Forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune - Ansat i Brønderslev Kommune (ansatibronderslev.dk).

 

Kontakt

Brønderslev Kommune

Vestmanna Alle, 8
9700
Brønderslev
Tlf: 50875248
Praktisk information
Oprettet:
27-06-2022
Udløber:
11-08-2022
Kviknummer:
LJA-83764981
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed