192
192
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
192
192
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Københavns Kommune

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 13-01-2022

Specialpædagoger til det særlige § 32-dagtilbud De Fire Birke/Rypen

Genopslag.

De Fire Birke er et særligt dagtilbud for 35 børn i alderen 0-6 år. Vi ligger på Rymarksvej i Hellerup – en grøn oase mellem Hellerup og Ryparken Station. Vi har nogle rigtig gode faciliteter som snoezel, elcykler, en stor grøn legeplads inddelt i forskellige zoner med skygge fra æbletræerne, herudover har vi Mindelunden som nabo.

Rypen er en afdeling under det særlige dagtilbud De Fire Birke, som både rummer børn med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Rypen ligger i Ryparken ca. 500 m fra De Fire Birke.

De Fire Birke er i gang med en større ombygning, som forventes færdig i foråret 2022. Når ombygningen afsluttes, overflyttes de 16 pladser i Rypen til De Fire Birke. Åbningstiden begge steder er kl. 07.15-16.15.

Personalegruppen rummer pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysio- og ergoterapeuter, samt gårdmand, køkken- og rengøringspersonale.

Vores kerneopgave er i fællesskab at skabe rammer for, at børn med særlige behov får de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring til at mestre livet. Dette gør vi i samarbejde med forældrene.

Børnene har forskellige vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser: multiple handicap, sjældne handicap, blinde/svagsynede, cerebral parese, autisme m.m. En mangfoldig børnegruppe, hvor du kan gøre en forskel i børnenes liv. Børnene er fordelt på fem stuer i De Fire Birke og to stuer i Rypen.

Vi tager udgangspunkt i en målrettet tværfaglig indsats ud fra det enkelte barns specifikke behov og nærmeste udviklingszone. De Fire Birke/Rypen er en del af Specialklyngen i Københavns Kommune. Specialklyngen består af i alt seks særlige dagtilbud, der ligger rundt om i København og er normeret til i alt 182 børn i alderen 0-6 år.

Udfordringer i jobbet
Vi søger pædagoger, der kan rumme og tackle de udfordringer, hverdagen byder på med en anerkendende tilgang. Vi arbejder med sårbare og sensitive børn, der har vidt forskellige funktionsnedsættelser, og vi har en særlig og målrettet opmærksomhed på forældresamarbejde og tværfagligt samarbejde. Vi har et tæt samarbejde med tale hørekonsulenterne omkring kommunikation.

Vores pædagogiske metoder tager udgangspunkt i det enkelte barn og omfatter

 • totalkommunikation
 • Boardmaker og struktur
 • daglige aktivitetsskemaer
 • pædagogiske status- og handleplaner
 • SMTTE-model
 • udeliv, kreative og motoriske udfoldelser
 • Low Arousal/High Arousal
 • faglig gruppesupervision
 • tæt og professionelt forældresamarbejde
 • Københavns Kommunes pejlemærker
Vi forventer, at du

 • fremstår som en tydelig og anerkendende voksen
 • selvstændigt og i samarbejde kan støtte hvert enkelt barn i dets udvikling
 • er pædagogisk reflekterende og kan formulere dig skriftligt og mundtligt på dansk, da vi har mange skriftlige opgaver
 • er fleksibel i forhold til fællesskabet og planlægningen i hverdagen
 • vil være en del af et arbejdsfællesskab, hvor vi vægter at skabe en udviklende og god arbejdsdag for alle
 • er loyal og imødekommende i dit samarbejde med forældre, kolleger og klyngens ledelsesteam
 • kan arbejde i tidsrummet kl. 07.15-16.15
 • kan deltage i aftenmøder og udviklingsdage
Vi tilbyder en arbejdsplads, der har fokus på

 • kommunikation/sprog
 • det gode børneliv
 • anerkendelse, empati og engagement
 • arbejdsfællesskaber
 • fælles faglig/tværfaglig læring, udvikling og samarbejde
 • tydelig ledelse og kommunikation
 • faglig sparring og refleksion med kolleger, nærmeste ledelse samt ekstern konsulent
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er på 37 timer ugentligt fra den 1. marts 2022 eller tidligere.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med Københavns Kommune og principperne i Ny Løn.

I forbindelse med ansættelsesprocessen indhenter vi børne- og straffeattest og tager referencer.

Ønsker du mere information?
Du kan kontakte pædagogisk leder Katrine Werum Baad på 5150 3564 eller Anja Hørup på 4023 2655. Du kan også læse om De Fire Birke på vores hjemmeside.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

Søg via linket senest fredag den 28. januar 2022

Kontakt

Københavns Kommune

Borups Allé 177
2400
København NV
Tlf: 21569851
Praktisk information
Oprettet:
13-01-2022
Udløber:
28-01-2022
Kviknummer:
LJA-83225251
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed