183
183
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
183
183
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 16-12-2021

Tingagergården søger: Medarbejder med social og/eller sundhedsfaglig uddannelse til pædagogisk arbejde

Om jobbet:
Tingagergården er et døgndækket botilbud (§85) og træningstilbud (§107) for i alt 23 borgere over 18 år som opfylder kriterierne for diagnoserne autismespektrumforstyrrelse og udviklingshæmning og deraf varig nedsat psykisk funktionsevne.

Albertsvænge, som er en særskilt afdeling under Tingagergården, er et Bo-fællesskab for 12 udviklingshæmmede borgere i alderen 30-60.

Den ledige stilling er, som udgangspunkt og indtil videre, placeret på Tingagergården, men der kan også forekomme vagter på Albertsvænge.

Alle borgere på Tingagergården og Albertsvænge har behov for vores støtte til at strukturere hverdagen og på forskellig vis guides mod indfrielse af deres ønsker og drømme.

Den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i inddragelse og involvering af borgeren, mhp. at styrke og udvikle selvstændighed og livsmestring.

Derudover retter den pædagogiske indsats sig imod udviklingen af sociale kompetencer mhp. at kunne fungere som en del af et fællesskab.

Som udgangspunkt, så er borgerne tilknyttet eksterne dagtilbud, uddannelse, praktik eller beskæftigelse og derudover understøttes beboerne i at opretholde en aktiv hverdag og herunder også, at beboerne bliver en aktiv del af de aktiviteter og arrangementer der er på Tingagergården og/eller Albertsvænge.

Beboerne har generelt et funktionsniveau der gør, at personlig pleje og udadreagerende adfærd kun sjældent forekommer.

 

Fælles fagligt fundament

Tingagergårdens tilgang og ydelser tager afsæt i Åhus Kommunes fælles faglige fundament, som består af 3 dimensioner:

 • Etik og værdier – det vil sige måden vi møder beboeren på og måden hvorpå vi sammen med beboeren træffer beslutninger.
 • Den dialektiske handicapforståelse – det vil sige den måde vi opfatter beboerens handicap på og hvorledes handicappet kommer til udtryk i samspil med omgivelserne.
 • Læring og livsmestring – det vil sige et målrettet fokus på at afklare veje til læring og opnåelse af mestring i eget liv.

Tingagergården og Albertsvænge arbejder med KRAP som hovedmetode og derudover anvendes den anerkendende tilgang, kognitiv tilgang, relationspædagogiske tilgang, ressourceorienteret tilgang, social læringstilgang, strukturpædagogisk tilgang og åben dialog.

Vi er i alt 24 medarbejdere der tilsammen udgør et stærkt fagligt fællesskab, og vi arbejder bevidst og målrettet med vores kultur mhp. at understøtte kerneopgaven og trivsel i medarbejdergruppen.

Faggruppen omkring det pædagogiske arbejde består hovedsaligt af pædagoger, men stillingen kan søges af alle med en social og/eller sundhedsfaglig uddannede.

Som pædagog på Tingagergården/Albertsvænge indgår man teams på 2-5 kolleger omkring en gruppe borgere, hvor man, som kontaktperson, tildeles det primære ansvar for flere borgere.

Arbejdstiderne består primært af aftenvagter, dagvagter og rådighedsvagter.

Der arbejdes hver 3. weekend og for at det kan lade sig gøre, så kan der lavet en lokalaftale ang., at der kan forekomme 12 timers vagter f.eks. i fbm. weekender og mødedage.

 

 

DIN PROFIL:

Vi søger en medarbejder der:

 • Har en socialfaglig og/eller sundhedsfaglig uddannelse som. f.eks. pædagog, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, lærer mv.
 • Har interesse og erfaring med pædagogisk udviklingsarbejde og med erfaring inden for det specialiserede voksenområde
 • Har en velfunderet faglig viden inden for områderne autisme og udviklingshæmning og også gerne indenfor psykiatri, og som har mod på at være en bærende profil ind i teamet
 • Har, eller har mod på at tage, Autismepilotuddannelsen, samt kan arbejde med KRAP som pædagogisk metode
 • Kan arbejde struktureret og motiverende i relationen til borgerne, og med udgangspunkt i en respektfuld, involverende og inddragende pædagogisk tilgang
 • Selvstændigt kan strukturere en hverdag med mange skiftende arbejdsopgaver
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider, både dag, aften og rådighedsvagter, samt arbejde hver 3. weekend.  
 • Gerne formidler og deler ud af sin faglige viden
 • Trives med en høj grad af teamsamarbejde samtidig med evnen til at kunne arbejde selvstændigt, og som trives med sparring samt gensidig nysgerrighed på faglig praksis
 • Er villig til at udføre praktiske opgaver i samarbejde med borgerne som f.eks. madlavning og rengøring
 • Har kørekort og er villig til at kører vores 9 pers. bus

Vi ser desuden positivt på erfaringer og kompetencer inden for autismepædagogik og psykiatri, OCD, angst, depression, spiseforstyrrelse etc.

  

DERFOR SKAL DU VÆLGE OS:

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads der er en del af specialområde Autisme i Århus Kommune
 • En arbejdsplads der ”står” på Århus Kommunes Fælles Faglige Fundament
 • En arbejdsplads med et stærkt fagligt fællesskab og fokus på kerneopgaven
 • En arbejdsplads der arbejder bevidst og målrettet med kulturudvikling
 • En arbejdsplads der ønsker dit aktive bidrag til den fortsatte fagprofessionelle udvikling
 • En arbejdsplads der inviterer til medindflydelse og ansvarlighed i fht. løsningen af kerneopgaven
 • En arbejdsplads der har en fokuseret kompetenceudviklingsstrategi

 

Vi tror på:

 • At respekt for borgernes egne ønsker og drømme er vejen til trivsel og udvikling
 • At vores kultur skal være udviklende for både borgere og medarbejdere
 • At fokuseret faglig udvikling øger kvaliteten af det pædagogiske arbejde
 • At vi er hinandens forudsætninger i fht. udvikling af faglighed, samarbejde, trivsel og engagement

   

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: Deltid

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.


Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Torben Wulff Hansen på telefon +4541860806.

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  16-01-2022
 
Samtaler forventes afholdt fredag d. 21.01.2022 fra kl. 9.00
 


Om os

Borgercenter Vest er en del af Voksen Job og Handicap Aarhus Kommune. Vi er et center i vækst og udvikling, hvor du vil blive en del af et center med en høj faglighed og med et skarpt fokus på kompetenceudvikling. Vi sætter en ære i at inddrage borgere, medarbejdere og det omgivende samfund, når vi skal udvikle nye indsatser og tilbud.

I Borgercenter Vest arbejder med udgangspunkt i et Fælles Fagligt Fundament der gælder for hele Voksen Job og Handicap. Det pædagogiske metodeafsæt er OCN, KRAP, ASK, Neuropædagogik og Åben Dialog. Derudover har vi i Borgercenter Vest ansvaret for specialet Autisme på tværs af Voksen Handicap. Vi vægter samarbejde højt og sætter pris på et godt og udviklende arbejdsmiljø med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi er innovative og tilbyder gerne nye og utraditionelle løsninger og tilbud til vores borgere for at understøtte borgernes selvbestemmelse og livsmestring bedst muligt i et tæt samarbejde med borgerens netværk.
  
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

16-01-2022

Kontakt

Aarhus Kommune

Tilst Skolevej 17
8381
Tilst
Praktisk information
Oprettet:
16-12-2021
Udløber:
16-01-2022
Kviknummer:
LJA-83106561
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed