180
180
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
180
180
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

KiF København

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 05-08-2022

Ungetilsynsførende til Ungekriminalforsorgen i København, Kriminalforsorgen Hovedstaden - en fast stilling og et barselsvikariat

Har du interesse inden for området med udsatte børn og unge, og vil du være en del af en enhed i kriminalforsorgen, som fører tilsyn med, at børn og unge følger den afgørelse, som Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet? Så er her chancen.

Vi søger en ungetilsynsførende til en fast stilling samt en ungetilsynsførende til et barselsvikariat på seks måneders varighed med mulighed for forlængelse. Begge stillinger er på 37 timer og med ansættelse snarest muligt eller pr. 1. oktober 2022.

Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelser om forbedringsforløb og straksreaktioner for børn og unge mellem 10-17 år, som har begået personfarlig kriminalitet eller andre alvorlige kriminelle handlinger.

Aktiviteter i forbedringsforløbet eller straksreaktionen, som nævnet har truffet afgørelse om, skal i praksis tilvejebringes og understøttes af barnets/den unges kommune, men for at sikre, at nævnets afgørelser bliver efterkommet af alle parter, har man oprettet Ungekriminalforsorgen.

I praksis betyder det, at når Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelse, udpeges der en ungetilsynsførende fra Ungekriminalforsorgen, som fører tilsyn med efterlevelsen af afgørelsen i to spor:

 • Et personfokuseret tilsyn, hvor der føres tilsyn med, at barnet/den unge følger og gennemfører sit forbedringsforløb og en eventuel straksreaktion.

 • Et organisatorisk tilsyn, hvor der føres tilsyn med, at kommunen iværksætter de foranstaltninger, der er truffet afgørelse om, skal være indeholdt i forbedringsforløbet.

Du vil blive en del af ungekriminalforsorgens enhed i København, hvor der pt. er 12 ansatte ungetilsynsførende. Enheden i København dækker geografisk politikredsene i København, Nordsjælland, Københavns Vestegn og Bornholm.

Dine opgaver
Du vil som ungetilsynsførende skulle:

 • føre kontrol med, at barnet/den unge overholder straksreaktionen og forbedringsforløbet, og at kommunen iværksætter de besluttede foranstaltninger

 • have løbende kontakt med barnet/den unge og forældremyndighedsindehaverne, herunder gennemføre et tilsynssamtaleforløb, hvori det bl.a. vurderes, om forbedringsforløbet virker efter hensigten

 • have et tæt myndighedssamarbejde med nævn, kommune, politi samt med frivillige aktører.

Derudover skal:

 • du bidrage til, at Ungekriminalforsorgen har en effektiv og ensartet opfølgning på Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser, herunder foretage indskærpelser og indberetninger af barnet/den unge, hvis afgørelsen ikke bliver efterlevet

 • du samarbejde omkring sagerne med de andre ungetilsynsførende i enheden

 • dit arbejde leve op til de fælles krav for vejledning, opfølgning og dokumentation, som gælder på området.

Om dig
Du har en interesse inden for området, og du har lyst og mod på at føre tilsynssamtaler med børn og unge i et struktureret forløb, samt kontrollere at børnene/de unge efterlever de foranstaltninger, der er fastsat af Ungdomskriminalitetsnævnet. Du har desuden en faglig baggrund som socialrådgiver, pædagog eller lignende, som gør, at du hurtigt kan sætte dig ind i reglerne på området, så du kan sørge for, at Ungekriminalforsorgen navigerer rettidigt og sikkert i dem.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med udsatte børn og unge og har erfaring med at samarbejde på tværs af myndighedsområder.

Vi forventer, at du:

 • er robust og struktureret og er klar på at samarbejde med samt rammesætte din opgave over for barnet/den unge, forældremyndighedsindehaverne og kommunerne

 • har gode skriftlige kompetencer og trives med en høj grad af dokumentation med fokus på overholdelse af tidsfrister og måltal

 • har blik for at samarbejde med de andre ungetilsynsførende, de andre lokale Ungekriminalforsorgsenheder, Områdekontoret og de relevante myndigheder uden for Kriminalforsorgen.

Det er nødvendigt, at du har kørekort, da du må forvente en del transport i forbindelse med dine opgaver særligt i og omkring København. Kriminalforsorgen har et antal fælles tjenestebiler, der kan bruges til formålet.

Du kan læse mere om indsatsen på www.kriminalforsorgen.dk/ungekriminalforsorgen/

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende relevante overenskomst, dog ikke på akademiske vilkår.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen på Kristineberg 6, 2100 København Ø.

Den faste stilling er på 37 timer om ugen og med ansættelse snarest muligt eller den 1. oktober 2022.

Barselsvikariatet er på 37 timer og er på seks måneders varighed – med mulighed for forlængelse. Ansættelse er snarest muligt eller den 1. oktober 2022.

Arbejdstiden vil foregå i dagtimerne, men det må forventes, at der kan forekomme aften- og weekendarbejde i mindre omfang.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at kriminalforsorgen må indhente oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister, herunder også indhente børneattest.

Søg stillingerne
Du søger stillingerne via knappen "Søg stillingen”.

Du bedes i din ansøgning angive, hvilken af de to stillinger, det er, at du søger.

Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og dermed, at du kommer i betragtning til den ledige stilling.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest mandag den 22. august 2022, kl. 12.00.

Vi forventer at holde samtaler i uge 34 og 35.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe originalt eksamensbevis for den ansættelsesgivende uddannelse samt identifikation f.eks. i form af pas eller kørekort.

Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte enhedschef Lene Kempf på telefon 7255 6819 eller enhedsleder Anja Olesen på telefon 7255 5328.

Om Kriminalforsorgen Hovedstaden
Kriminalforsorgen Hovedstaden består af Områdekontoret i København, Transport og bevogtningsenheden, Ungekriminalforsorgen, 1 åbent fængsel, 1 udrejsecenter, 1 udlændingecenter, 8 arresthuse, 5 afdelinger i friheden, samt 3 udslusningsfængsler, som geografisk ligger i København, Nordsjælland, på Bornholm og Færøerne.

Området har ca. 1250 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, transportbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere.

For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.kriminalforsorgen.dk

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Kontakt

KiF København

Kristineberg 4
2100
København Ø
Tlf: 72556931
Praktisk information
Oprettet:
05-08-2022
Udløber:
22-08-2022
Kviknummer:
LJA-83901503
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed