230
230
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
230
230
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 07-07-2022

Vil du være med til at åbne en ny afdeling på autismetilbud i Aarhus? - Vi skal bruge 8 pædagoger til §108 støtte.

Om jobbet:
Solgården startede som tilbud for unge voksne borgere med autisme og varigt kognitive funktionsnedsættelser i oktober 2020. Vi er et helhedstilbud og dækker både servicelovens §104 (aktivitets- og samværstilbud) og §108 (Bo-tilbud). I løbet af november måned 2022 flytter 6 unge borgere ind, indenfor samme målgruppe i vores nye afdeling, Sagagården, i nyrenoverede rammer i vores skønne omgivelser i Højbjerg. Ved opstarten d. 01.10.2022 tager Sagagården imod 16 nye medarbejdere i vores stærke faglige fællesskab. Den første måned introduceres medarbejderne til væsentlige dele af vores kultur, faglige tilgange, div. arbejdsgange etc. Medarbejderne skal også besøge borgerne på nuværende tilbud eller hjemmet og få overleveret vigtig viden og kommunikationssystemer og opstarte samarbejdet med de pårørende. Vi er en tværfaglig medarbejdergruppe med uddannelser som: pædagoger, ergoterapeuter, Socialrådgivere, SOSU-assistenter, pædagogiske assistenter og omsorgsmedhjælpere. I denne rekrutteringsproces ønsker vi ligeledes at tilknytte en musikterapeut/musikpædagog og en psyko-motorisk terapeut. Hver faggruppe har monofagligt ansvar udover den fælles kerneopgave. 

Læs mere om funktionsbeskrivelserne vha. følgende links: 

https://aarhus.emply.com/api-v2/file/get-content/147a2cfc-64c5-454d-b6a6-a17a7b391215

https://aarhus.emply.com/api-v2/file/get-content/f56ed142-4132-45ae-a05c-ba2efc9aa2c7

https://aarhus.emply.com/api-v2/file/get-content/70ee976c-a321-4227-8a8e-f651b44f42cf

https://aarhus.emply.com/api-v2/file/get-content/cab554b4-8f4e-40f3-a3cc-b53944d4df08

https://aarhus.emply.com/api-v2/file/get-content/be24ca3d-0e2b-48aa-8a08-9df300e64e90

https://aarhus.emply.com/api-v2/file/get-content/3f030443-c499-49c5-a311-59857bd8b110

Solgården og Sagagården skal fremadrettet udvikle sig til at være én samlet kultur, hvorfor Sagagården vil læne sig op ad den allerede eksisterende kultur. Der vil være medarbejdere fra Solgården der bliver nære kolleger på Sagagården. Vi har fokus på at skabe gode rammer for det tværfaglige samarbejde, for herigennem at skabe trivsel og livskvalitet for både borgere og medarbejdere. De 6 borgere der flytter ind på Sagagården er aldersmæssigt mellem 18 og 27 år. De har alle autisme eller stærkt behov for struktureret pædagogik, og har samtidig en varig kognitiv funktionsnedsættelse. De har behov for guidning, vejledning og pædagogisk støtte til ganske mange opgaver, herunder sundhedsfaglige opgaver og for nogle personlig pleje, i løbet af dagen. Vi må forvente udadreagerende og selvskadende adfærd i forskelligt omfang fra borgerne særligt i opstartsmånederne, men er fokuseret på at minimere dette via vores pædagogiske indsatser. Vi deltager i et nationalt udviklingsprojekt vedr. LA2u via Socialstyrelsen der netop sigter mod at nedbringe magtanvendelser, og arbejder generelt systematisk og fagligt fokuseret på at øge trivslen hos den enkelte borger.

Vi tror på:

 • At en kultur der stræber efter et fælles VI er udviklende for både borgere og medarbejdere.
 • At fokuseret faglig udvikling øger kvaliteten af det pædagogiske arbejde.
 • At medansvar for arbejdspladsen skaber ejerskab, trivsel og engagement.
 • At et psykisk arbejdsmiljø baseret på et stærkt fagligt fællesskab skaber udvikling for både borgere og medarbejdere.
 • At nysgerrighed og ægte interesse for andre er nøglen til gunstig udvikling.
 • At et tæt og involverende pårørendesamarbejde er frugtbart for borgernes udvikling.

Giver ovenstående mening, vil vi meget gerne se din ansøgning. Ansættelsen vil være fra d. 01.10.2022 eller snarest derefter.

Vi søger medarbejdere der:

 • Har erfaring med borgere med autisme og udviklingshæmning.
 • Er gode til at strukturere, motivere og udfordre i trygge rammer.
 • Trives med systematik og fagligt fokus i arbejdet omkring borgerne.
 • Har erfaring med systematisk håndtering af sundhedsfaglige opgaver, herunder medicinhåndtering.
 • Er involverende, inddragende og respektfuld i mødet med borgere og pårørende.
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider, overvejende aftenvagter og arbejde hver anden eller tredje weekend.
 • For mindst 2 af stillingerne gælder op til 3 vågne nattevagter (samlet) om måneden.
 • Gerne formidler og deler ud af sin faglige viden.
 • Trives med en høj grad af teamsamarbejde.
 • Drives af aktivt at påvirke og udvikle vores arbejdsplads.
 • Har kørekort, og er villig til at køre vores bus.

Vi ser positivt på erfaringer, kompetencer og anvendelse af relevante metoder eksempelvis: Fælles Fagligt Fundament (læs mere her:https://aarhus.emply.com/api-v2/file/get-content/026e9948-f886-4fb4-be88-2c54a4374ada) autismepilot, KRAP, neuropædagogik, ASK, Struktureret Visualiseret Pædagogik, LA2 og Åben Dialog, og/eller kendskab til psykiatriske udfordringer.

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads hvor vi har det rigtig godt med hinanden.
 • En arbejdsplads med fokus på udvikling af et stærkt fagligt fællesskab og et sundt psykisk arbejdsmiljø.
 • En arbejdsplads der ønsker dit aktive bidrag til udvikling, fagligt og kulturelt.
 • En arbejdsplads der stiller gensidige forventninger, og viser du er vigtig.
 • Fokuseret kompetenceudvikling.
 • En arbejdsplads hvor vi vil smitte med begejstring.
 • Op til 37 timers ansættelse.
   

Hvis du vil vide mere:

Er du interesseret at høre nærmere om os inden du sender din ansøgning, kan du komme til informationsmøde tirsdag d.02.08.2022 kl.16.30 -18.00, på Frigg-gården, Oddervej 249, 8270 Højbjerg, hvor vi vil fortælle om os, borgerne og det tilbud vil skal åbne. På følgende links kan du desuden høre lidt om vores arbejdsplads og en pårørendes oplevelse og ønsker til samarbejdet med os:

 https://media.videotool.dk/?vn=467_2022063010102872050868057999 

 https://media.videotool.dk/?vn=467_2022062915402476768389752440   

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 37.

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er d. 08.08.2022 kl. 12.00 og samtalerne forventer vi at afholde i uge 33 eller 34. For yderligere information om stillingerne kan du fra d.01.08.2022 henvende dig til: Afdelingsleder Simon Sandbo på telefon 4185 4172. På hverdage mellem 9.00 og 11.00. Evt. spørgsmål kan desuden stilles via mail: simsa@aarhus.dk.
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

 

Kontakt

Aarhus Kommune

Oddervej 247A
8270
Højbjerg
Tlf: 41854172
Praktisk information
Oprettet:
07-07-2022
Udløber:
08-08-2022
Kviknummer:
LJA-83805019
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed